Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Májka a pálení čarodějnic
1
Májka a pálení čarodějnic
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
Nohejbalový turnaj Radonice
Běh barvami 2024
26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Městys Dolní Bukovsko

2. Důvod a způsob založení

Městys Dolní Bukovsko (dále jen městys) má dlouholetou tradici a jeho činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Městys byl zřízen ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán. Nadřízeným orgánem je Krajský úřad Jihočeského kraje a Ministerstvo vnitra ČR.

Městys:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území městyse
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Městys spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Městys vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

_organizační struktura městys (1).jpgZastupitelstvo městyse - Rada městyse - Starostka - Místostarosta

Matrika - Účtárna - Technik

Obecní knihovna

Jednotka SDH Dolní Bukovsko

ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko

 

 

 4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Dolní Bukovsko
  nám. Jiráskovo 67
  373 65 Dolní Bukovsko

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Dolní Bukovsko
  nám. Jiráskovo 67
  373 65 Dolní Bukovsko

 •  4.3 Úřední hodiny

Pondělí 7:30-11:30, 13:00-17:00

Středa 7:30-11:30, 13:00-17:00

Pátek 7:30-11:30

 • 4.4 Telefonní čísla

  seznam kontaktů

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.dolnibukovsko.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Dolní Bukovsko
  nám. Jiráskovo 67
  373 65 Dolní Bukovsko

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 ID datové schránky

  yqvberz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 123138544/0300 ČSOB

6. IČO

00244791

7. DIČ

CZ00244791

Městys je plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli městys žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Informace o zpracování osobních údajů

Dle § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:

Zpracovávané osobní údaje:

Personální a platová agenda

 • Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitel příspěvkové organizace zřízené městysem, členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: Městys D. Bukovsko, ČSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce
 • Doba uchování: 5, 10, 20 let po uzavření spisu

Správní řízení vedená podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

 • Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, s provozovateli malých zdrojů znečisťování ovzduší
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: provozovatelé malých zdrojů znečisťování ovzduší (fyzické osoby) na území městyse D. Bukovsko
 • Kategorie příjemců údajů: Městys D. Bukovsko       
 • Doba uchování: do ukončení provozování zdroje znečisťování ovzduší a následně 5 po uzavření spisu

Hlášení pobytu obyvatel:

 • Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území městyse D. Bukovsko
 • Kategorie příjemců údajů: Městys D. Bukovsko, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR
 • Doba uchování: 50 let

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: Městys D. Bukovsko
 • Doba uchování: 15 let

Poskytování informací dle zákona č. 159/2006 SB., o střetu zájmů

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: Městys D. Bukovsko
 • Doba uchování: 15 let

Volební seznamy:

 • Účel zpracování: stálý seznam voličů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané městyse D. Bukovsko starší 18 let
 • Kategorie příjemců údajů: Městys D. Bukovsko
 • Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

Volební komise:

 • Účel zpracování: zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: Městys D. Bukovsko
 • Doba uchování: 5 let

Vydávání voličských průkazů

 • Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů: Městys D. Bukovsko
 • Doba uchování: 5 let

Zdravotní prohlídky členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů

 • Účel zpracování: povinnost ze zákona, výkon činnosti při zásahu v rámci požární ochrany
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)
 • Kategorie subjektu údajů: členové Jednotky SDH Dolní Bukovsko
 • Kategorie příjemců údajů: Městys D. Bukovsko
 • Doba uchování: 1 rok

Obecně prospěšné práce

 • Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)
 • Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací
 • Kategorie příjemců údajů: Městys D. Bukovsko, soudy
 • Doba uchování: 5 let

Evidence daní a poplatků

 • Účel zpracování: evidence daní a poplatků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků
 • Kategorie příjemců údajů: Městys D. Bukovsko
 • Doba uchování: 20 let

Ověřování podpisů a listin

 • Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny
 • Kategorie příjemců údajů: Městys D. Bukovsko
 • Doba uchování: 10 let