Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
Pouť na Horním 2024
14
Pouť na Horním 2024
15 16 17 18 19 20 21
22 23
Putující festival Padayātrā
24 25 26 27
130. výročí založení SDH Radonice
Memoriál Martina Macha
28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž úřad městyse ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon

Popis

ústavní zák. č. 1/1993 Sb.

Ústava České republiky

usnesení č. 2/1993 Sb.

Listina základních práv a svobod

zákon č. 106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informacím

zákon č. 500/2004 Sb.

Správní řád

zákon č. 128/2000 Sb.

O obcích

zákon č. 72/2012 Sb.

O obcích - změny z r. 2012

zákon č. 133/2000 Sb.

O evidenci obyvatel a rodných číslech

zákon č. 565/1990 Sb.

O místních poplatcích

zákon č. 183/2006 Sb.

Stavební zákon

zákon č. 89/2012 Sb.

Občanský zákoník

zákon č. 90/2012 Sb.

O obchodních společnostech a družstvech

zákon č. 110/2019 Sb

O zpracování osobních údajů

zákon č. 134/2016 Sb.

O veřejných zakázkách

zákon č. 250/2000 Sb.

O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 

 

... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

Místní vyhlášky

od 1. 1. 2024
od 1. 1. 2023
od 1. 1. 2022

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2020

od 25. 8. 2020

OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

od 1. 1. 2020

Řád veřejného pohřebiště - usnesení RM č. 105/14 R

od 19. 7. 2019

OZV 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Dolní Bukovsko

od 1. 1. 2018

OZV o nočním klidu 1/2017

od 8. 4. 2017

OZV výherní hrací přístroje 1/2016

od 10. 6. 2016

Nařízení městyse D. Bukovsko č. 1/2014 - ceník za služby hřbitovní

od 2. 12. 2014

OZV č. 3/2010 - užívání veřejného prostranství, vstupné

od 27. 12. 2010

OZV č. 1/2010 - koeficient pro výpočet daně z nemovitostí

od 1. 1. 2011