Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9
Svěcení kaple sv. Huberta
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
Hubertova jízda
24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž úřad městyse ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon

Popis

ústavní zák. č. 1/1993 Sb.

Ústava České republiky

usnesení č. 2/1993 Sb.

Listina základních práv a svobod

zákon č. 106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informacím

zákon č. 500/2004 Sb.

Správní řád

zákon č. 128/2000 Sb.

O obcích

zákon č. 72/2012 Sb.

O obcích - změny z r. 2012

zákon č. 133/2000 Sb.

O evidenci obyvatel a rodných číslech

zákon č. 565/1990 Sb.

O místních poplatcích

zákon č. 183/2006 Sb.

Stavební zákon

zákon č. 89/2012 Sb.

Občanský zákoník

zákon č. 90/2012 Sb.

O obchodních společnostech a družstvech

zákon č. 101/2000 Sb

O ochraně osobních údajů

zákon č. 134/2016 Sb.

O veřejných zakázkách

zákon č. 250/2000 Sb.

O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 

 

... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

Místní vyhlášky

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2020

od 25. 8. 2020

Sazebník úhrad za poskytnutí informací 2020

od 1. 1. 2020

OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

od 1. 1. 2020

OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

od 1. 1. 2020

Řád veřejného pohřebiště - usnesení RM č. 105/14 R

od 19. 7. 2019

OZV 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Dolní Bukovsko

 1. 1. 2018

OZV o nočním klidu 1/2017

8. 4. 2017

Pozemky osvobozené od daně z nemovitosti

1. 1. 2017

OZV výherní hrací přístroje 1/2016

od 10. 6. 2016

Nařízení městyse D. Bukovsko č. 1/2014 - ceník za služby hřbitovní

od 2. 12. 2014

OZV č. 2/2012 - požární řád

od 1. 1. 2013

OZV č. 3/2010 - psi, veř. prostranství, vstupné

od 27. 12. 2010

OZV č. 1/2010 - koeficient pro výpočet daně z nemovitostí

od 1. 1. 2011

OZV o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích

od 1. 4. 1998

 

Placení poplatků na rok 2020

poplatek za psa 100 Kč a za každého dalšího 300 Kč - splatnost 30. dubna 2020

 poplatek za odpady - splatnost 30. dubna 2020

  • 516 Kč za osobu, která má trvalý pobyt v obci

  • 516 Kč za rekreační objekt platí majitelé objektu, i když nemají v obci trvalý pobyt

Sleva 50% - lze uplatnit u poplatku za odpad pro držitelé průkazky ZTP/P a studenty, kteří jsou ubytováni mimo obec a osoby zdržující se mimo ČR v době delší 2 měsíců. O této skutečnosti je nutno předložit doklad.

Výše uvedené poplatky lze platit:

 hotově v pokladně úřadu městyse

 složenkou k vyzvednutí na úřadu městyse, kde pracovnice sdělí variabilní symbol, který je nutné při placení na složenku vyplnit

 bezhotovostním převodem na účet městyse, číslo účtu, variabilní symbol a částku sdělí pracovnice městyse.