Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž úřad městyse ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon

Popis

ústavní zák. č. 1/1993 Sb.

Ústava České republiky

usnesení č. 2/1993 Sb.

Listina základních práv a svobod

zákon č. 106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informacím

zákon č. 500/2004 Sb.

Správní řád

zákon č. 128/2000 Sb.

O obcích

zákon č. 72/2012 Sb.

O obcích - změny z r. 2012

zákon č. 133/2000 Sb.

O evidenci obyvatel a rodných číslech

zákon č. 565/1990 Sb.

O místních poplatcích

zákon č. 183/2006 Sb.

Stavební zákon

zákon č. 89/2012 Sb.

Občanský zákoník

zákon č. 90/2012 Sb.

O obchodních společnostech a družstvech

zákon č. 101/2000 Sb

O ochraně osobních údajů

zákon č. 134/2016 Sb.

O veřejných zakázkách

zákon č. 250/2000 Sb.

O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 

 

... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

Místní vyhlášky

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2020

od 25. 8. 2020

Sazebník úhrad za poskytnutí informací 2020

od 1. 1. 2020

OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

od 1. 1. 2020

OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

od 1. 1. 2020

Řád veřejného pohřebiště - usnesení RM č. 105/14 R

od 19. 7. 2019

OZV 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Dolní Bukovsko

 1. 1. 2018

OZV o nočním klidu 1/2017

8. 4. 2017

Pozemky osvobozené od daně z nemovitosti

1. 1. 2017

OZV výherní hrací přístroje 1/2016

od 10. 6. 2016

Nařízení městyse D. Bukovsko č. 1/2014 - ceník za služby hřbitovní

od 2. 12. 2014

OZV č. 2/2012 - požární řád

od 1. 1. 2013

OZV č. 3/2010 - psi, veř. prostranství, vstupné

od 27. 12. 2010

OZV č. 1/2010 - koeficient pro výpočet daně z nemovitostí

od 1. 1. 2011

OZV o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích

od 1. 4. 1998

 

Placení poplatků na rok 2020

poplatek za psa 100 Kč a za každého dalšího 300 Kč - splatnost 30. dubna 2020

 poplatek za odpady - splatnost 30. dubna 2020

  • 516 Kč za osobu, která má trvalý pobyt v obci

  • 516 Kč za rekreační objekt platí majitelé objektu, i když nemají v obci trvalý pobyt

Sleva 50% - lze uplatnit u poplatku za odpad pro držitelé průkazky ZTP/P a studenty, kteří jsou ubytováni mimo obec a osoby zdržující se mimo ČR v době delší 2 měsíců. O této skutečnosti je nutno předložit doklad.

Výše uvedené poplatky lze platit:

 hotově v pokladně úřadu městyse

 složenkou k vyzvednutí na úřadu městyse, kde pracovnice sdělí variabilní symbol, který je nutné při placení na složenku vyplnit

 bezhotovostním převodem na účet městyse, číslo účtu, variabilní symbol a částku sdělí pracovnice městyse.