Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
Pouť na Horním 2024
14
Pouť na Horním 2024
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
130. výročí založení SDH Radonice
Memoriál Martina Macha
28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Poskytování informací a příjem podání

Poskytování informací a příjem podání podnětů, stížností

Městys Dolní Bukovsko zveřejňuje informace následujícími způsoby:

•       na úřední desce u budovy úřadu městyse
•       na internetové úřední desce na adrese: https://www.dolnibukovsko.cz/uredni-deska
•       informace lze dále získat v kanceláři úřadu městyse v úředních dnech a úředních hodinách

 Žádosti o informace, podání podnětů a stížností

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace nebo podat podnět níže uvedenými způsoby:

 1. Osobně (ústně): na úřadě městyse v úředních dnech a hodinách:

  Úřední hodiny: 

  Pondělí 7:30 - 11:30 hod. 13 - 17 hod.
  Středa 7:30 - 11:30 hod. 13 - 17 hod.
  Pátek 7:30 - 11:30 hod.  -
 2. Telefonické podání (ústně): +420 385 726 101
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@dolnibukovsko.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis) , elektronickou podatelnou, na datovou schránku: yqvberz nebo poštou na adresu:

 Úřad městyse Dolní Bukovsko, Nám. Jiráskovo 67, 373 65 Dolní Bukovsko

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává (jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu)

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na úřadě městyse v úředních hodinách.


Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti:

 • do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
 • Nevztahují-li se požadované informace k působnosti úřadu městyse či městyse jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.
 • Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.
 • Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
 • Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
 • Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm. a) zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na úřadě městyse
 • Poštou na adresu Úřad městyse Dolní Bukovsko, Nám. Jiráskovo 67, 373 65 Dolní Bukovsko
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • zastupitelstvo městyse - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti městyse,
 • v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

 

Formuláře