Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
Pouť na Horním 2024
14
Pouť na Horním 2024
15 16 17 18 19 20 21
22 23
Putující festival Padayātrā
24 25 26 27
130. výročí založení SDH Radonice
Memoriál Martina Macha
28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Městys Dolní Bukovsko

2. Důvod a způsob založení

Městys Dolní Bukovsko (dále jen městys) má dlouholetou tradici a jeho činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Městys byl zřízen ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán. Nadřízeným orgánem je Krajský úřad Jihočeského kraje a Ministerstvo vnitra ČR.

Městys:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území městyse
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Městys spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Městys vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

_organizační struktura městys (1).jpgZastupitelstvo městyse - Rada městyse - Starostka - Místostarosta

Matrika - Účtárna - Technik

Obecní knihovna

Jednotka SDH Dolní Bukovsko

ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko

 

 

 4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Dolní Bukovsko
  nám. Jiráskovo 67
  373 65 Dolní Bukovsko

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Dolní Bukovsko
  nám. Jiráskovo 67
  373 65 Dolní Bukovsko

 •  4.3 Úřední hodiny

Pondělí 7:30-11:30, 13:00-17:00

Středa 7:30-11:30, 13:00-17:00

Pátek 7:30-11:30

 • 4.4 Telefonní čísla

  seznam kontaktů

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.dolnibukovsko.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Dolní Bukovsko
  nám. Jiráskovo 67
  373 65 Dolní Bukovsko

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 ID datové schránky

  yqvberz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 123138544/0300 ČSOB

6. IČO

00244791

7. DIČ

CZ00244791

Městys je plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli městys žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Informace o zpracování osobních údajů

Dle § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:

Zpracovávané osobní údaje:

Personální a platová agenda

 • Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitel příspěvkové organizace zřízené městysem, členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: Městys D. Bukovsko, ČSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce
 • Doba uchování: 5, 10, 20 let po uzavření spisu

Správní řízení vedená podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

 • Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, s provozovateli malých zdrojů znečisťování ovzduší
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: provozovatelé malých zdrojů znečisťování ovzduší (fyzické osoby) na území městyse D. Bukovsko
 • Kategorie příjemců údajů: Městys D. Bukovsko       
 • Doba uchování: do ukončení provozování zdroje znečisťování ovzduší a následně 5 po uzavření spisu

Hlášení pobytu obyvatel:

 • Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území městyse D. Bukovsko
 • Kategorie příjemců údajů: Městys D. Bukovsko, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR
 • Doba uchování: 50 let

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: Městys D. Bukovsko
 • Doba uchování: 15 let

Poskytování informací dle zákona č. 159/2006 SB., o střetu zájmů

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: Městys D. Bukovsko
 • Doba uchování: 15 let

Volební seznamy:

 • Účel zpracování: stálý seznam voličů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané městyse D. Bukovsko starší 18 let
 • Kategorie příjemců údajů: Městys D. Bukovsko
 • Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

Volební komise:

 • Účel zpracování: zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: Městys D. Bukovsko
 • Doba uchování: 5 let

Vydávání voličských průkazů

 • Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů: Městys D. Bukovsko
 • Doba uchování: 5 let

Zdravotní prohlídky členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů

 • Účel zpracování: povinnost ze zákona, výkon činnosti při zásahu v rámci požární ochrany
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)
 • Kategorie subjektu údajů: členové Jednotky SDH Dolní Bukovsko
 • Kategorie příjemců údajů: Městys D. Bukovsko
 • Doba uchování: 1 rok

Obecně prospěšné práce

 • Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)
 • Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací
 • Kategorie příjemců údajů: Městys D. Bukovsko, soudy
 • Doba uchování: 5 let

Evidence daní a poplatků

 • Účel zpracování: evidence daní a poplatků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků
 • Kategorie příjemců údajů: Městys D. Bukovsko
 • Doba uchování: 20 let

Ověřování podpisů a listin

 • Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny
 • Kategorie příjemců údajů: Městys D. Bukovsko
 • Doba uchování: 10 let