ŠKOLNÍ KROUŽKY

Nabídka kroužků pro školní rok 2019-20 byla aktualizována.

SEŠITY PRO 2. STUPEŇ

Zde zjistíte, jaké sešity děti potřebují pro jednotlivé předměty.

EXKURZE DO MĚSTSKÉ KOMPOSTÁRNY A HŘEBČINCE V PÍSKU

Dne 10. 9. 2019, v rámci projektu hrazeného Jihočeským krajem, se žáci 8. a20190910_115113.jpg 9. třídy účastnili exkurze do Městské kompostárny v Písku. Žáci se seznámili s technologií zpracování biomasy, byli provedeni celým areálem a prohlédli si techniku – drtiče, překopávače a kátrovačky. Dalším naším cílem byla prohlídka Zemského hřebčince Písek. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých  informací o historii a současnosti hřebčince, o chovu a životě koní a o různých akcích, které se zde konají.

STONOŽKOVÉ DĚTI NA NÁVŠTĚVĚ

V PRAŽSKÉ ZOO 

LetIMG_3764.JPGošní školní rok pro některé z našich žáků začal netradičně, neboť jsme velmi rádi využili nabídku paní Běly Jensen a ředitele pražské ZOO ing. Bobka a přijali pozvání do zahrady jako odměnu za mnoholetou spolupráci s  hnutím Na vlastních nohou – Stonožka. Zároveň děti dostaly zajímavý úkol – namalovat obrázky v rámci výtvarné soutěže Nakresli zvíře ze znaku aneb Heraldická zvířata očima dětí. Přestože nás ráno před odjezdem vystrašila zamračená obloha a předpovídaný déšť,vše dopadlo skvěle a odjížděli jsme domů nepromoklí a navíc obohaceni o získané  poznatky a krásné dojmy.

Návštěva Temelína

Dne 24. června navštívili žáci 8. a 9. třídy Informační centrum Temelín, které má sídlo v zámečku Vysoký Hrádek nacházejícím se v blízkosti Jaderné elektrárny Temelín. Program v kinosále byl velmi pestrý a zajímavý. Jak se řídí jaderný reaktor, co je to žlutý koláč, pozorování mlžné komory děti opravdu velmi zaujalo.

Následovala volná prohlídka. Byla k dispozici rozsáhlá expozice - energie ukrytá v hmotě -  energie jaderná, principy jejího uvolňování, celý palivový cyklus. Část expozice je věnována temelínské elektrárně, jejímu okolí, provozu elektrárny, jadernému reaktoru, jadernému palivu.

Žáci také otestovali své znalosti při zábavném kvízu, seznámili se s vybranými prostory elektrárny ve virtuální procházce na PC.

Exkurze se vydařila, dětem ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko se líbil jak program v kinosále tak rozsáhlá expozice.

Slavnostní zahájení školního roku 2019/20

Prázdniny utekly jako voda a nastal první školní den – letos připadl na 2. září. 1.jpgŽáci se nejprve sešli ve třídách a za doprovodu hudby přešli do kulturního domu, kde tradičně probíhá slavnostní zahájení školního roku. V úvodu všechny přivítala paní ředitelka a poté děvčata z deváté třídy představila naše prvňáčky – letos jich máme 25. Pozdravit a přivítat děti, učitele a rodiče přišla také paní starostka a předala prvňáčkům dárek s vyučovacími potřebami.

 

KROUŽKY ANGLIČTINY

I v letošním školním roce nabízíme dětem z MŠ i ZŠ kroužky anglického jazyka. Pro mladší děti (do 2. tř. včetně) pořádá kroužek jazyková škola Balada, pro starší děti (od 3. tř. výše) CC Škola jazyků.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Můžete se seznámit s výsledkem školní inspekce se závěru školního roku 2018/19. Ke stažení zde (oskenovaný dokument s podpisy zde).

 

CENÍK OBĚDŮ A ÚPLATA ZA MŠ

Ceny stravného a výše úplaty za předškolní vzdělávání ke stažení.

 

ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Poslední školní den, začínají prázdniny. Na tento den se rozhodně všichni těšíme. 20190628_090309.jpgNež ale žáci dostanou zasloužená vysvědčení, odcházíme společně do kulturního domu, kde tradičně probíhá zakončení školního roku. Paní ředitelka zhodnotila práci ve škole, promluvila o důležitých školních událostech, vyzdvihla úspěchy žáků a vyhodnotila ty, kteří si zasloužili pochvalu. Následoval očekávaný nástup deváťáků, šerpování, předání odměn a rozloučení s učiteli. Pěkné prázdniny, a deváťákům dobrý start do nové životní etapy, přišla popřát také paní starostka. Vysvědčení dostali žáci po návratu do školy, rozloučili se se svými třídními učitelkami a hurá na prázdniny…….. Tak si je užijte!

 

BAREVNÉ DNY - VYHODNOCENÍ

 

Ve čtvrtek 27.6. proběhl poslední z Barevných dní, který byl trošku jiný než ty předešlé. Každá třída měla tentokrát za úkol z vybrané barvy poskládat jednoduchý obrázek. Musíme všechny děti, které se do tvorby obrázků zapojily, moc pochválit. Jak se jim jejich snažení povedlo, můžete sami posoudit z přiložených fotografií.

IMG_20190627_104425.jpgIMG_20190627_104011.jpgIMG_20190627_104256.jpg

Celou soutěž pak vyhrála 1. třída, která jako jediná splnila každý z Barevných dní na 100 %. Gratulujeme!

 

CELOŠKOLNÍ SOUTĚŽ

Dne 26. 6. 2019 se na hřišti opět konala Celoškolní soutěž.

IMG_20190626_090342.jpg

Jako každý rok, i letos se bojovalo v týmech složených z žáků prvních až osmých tříd. Každý tým prošel danou trasu a plnil úkoly na osmi stanovištích, která připravili deváťáci. Všechny úkoly se týkaly prevence sociálně patologických jevů, a tak se třídily příznaky příslušnosti k sektě, luštila křížovka týkající se xenofobie nebo hledaly různé druhy závislostí v kbelíku s rýží. Všechny týmy perfektně spolupracovaly a zvládly všechny úkoly. A to i přes teplé počasí, které se podařilo přežít i díky osvěžení od našich hasičů. Těm ještě jednou děkujeme.

 

ŠKOLNÍ AKADEMIE

Ve3.jpg čtvrtek 20. 6. 2019 se konala v kulturním domě školní akademie. Přípravy na ni probíhaly v plném proudu. Přes výrobu kulis až po psaní řeči, zvučení a doladění drobných detailů. Program byl velmi bohatý. Děti z mateřské školy a základní školy si připravily mnoho zajímavých vystoupení. 

P1130737.JPG

 

Vzhledem k tomu, jak jsme byli všichni nervózní, že něco zapomeneme nebo zkazíme a báli jsme se, zda se bude naše vystoupení líbit, tak to proběhlo nejlépe, jak na naše očekávání mohlo.

P1130803.JPGNa závěr bych chtěla poděkovat všem, kdo si na nás udělal čas a přišel se na naše vystoupení podívat. Také velké díky patří učitelům, kteří pomáhali při našich přípravách, a aby nedošlo k žádné organizační chybě. Myslím, že jsme nikdo nečekal, že se zaplní celý kulturní dům.

Lucie Daňková, 9. třída

 

OCENĚNÍ

za výborné výsledky v Národním testování

Na jaře 2019 se naše škola zapojila do projektu Národní testování, zúčastnili se žáci 5., 7. a 9. třídy. Máme velkou radost, protože někteří z našich žáků dosáhli těch nejlepších výsledků v našem kraji. Ocenění od společnosti SCIO si můžete prohlédnout zde.

 

Gratulujeme ke skvělým výsledkům a doufáme, že naši žáci budou pracovat se stejným nasazením i nadále.

 

Bez názvuplakát akademie.png

MATEMATICKÁ SOUTĚŽ PYTHAGORIÁDA

Také v letošním roce se žáci naší školy zapojili do řešení úloh matematické soutěže Pythagoriády, která je určena všempythagoriáda.jpg žákům 5., 6., 7. a 8. ročníků ZŠ a odpovídající ročníků víceletých gymnázií.

Soutěž má dvě kola – školní a okresní. Ve školním kole si nejlépe vedli 2 žáci – Matěj Šebeš z 5. třídy a Štěpán Dudlíček ze 7. třídy, kteří byli pozváni organizátory soutěže do okresního kola. Oba žáci si v početné konkurenci vedli velmi dobře a stali se úspěšnými řešiteli okresního kola.

 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ

OREZ.jpgVe dnech 16. a 17. 4. 2019 probíhaly v Týně nad Vltavou v areálu základní školy Malá Strana dvě dopravní soutěže. O pohár Městské policie Týn nad Vltavou a Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěžní tým za naši školu tvořili Aneta Frolíková, Tereza Kořínková, Dalibor Hanzlík a Pavel Kubík.

Na 1. místě se umístili žáci naší školy s 92 trestnými body.

Za nejlepšího chlapce byl vyhlášen Pavel Kubík s 12 trestnými body.

Jako úplně nejlepší mladý cyklista (z 36 žáků) byl vyhlášen Pavel Kubík.

 

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH DO MŠ

Ke stažení zde.

PROJEKTOVÝ DEN

FINANČNÍ GRAMOTNOST

20190509_090425.jpgVe čtvrtek 9. 5. 2019 se na naší škole na 2. stupni opět uskutečnil projektový den zaměřený na finanční gramotnost. Jeho cílem bylo, aby si žáci osvojili znalosti a dovednosti týkající se financí a zodpovědného přístupu při hospodaření s penězi.

Žáci vypracovávali materiály týkající se hospodaření domácností. Řešili úlohy zaměřené na výběr nejvýhodnějších nabídek zboží, výletů a služeb. Projektový den podpořil odborník na oblast financí – pan Kolínský z banky UniCredit. Předal žákům informace z oblasti vkladů, investic a půjček. Upozornil na řadu rizik a nebezpečí, které na nás číhají při sjednávání různých produktů.

 

ANGLICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Již po čtvrté se bude konat v Dolním Bukovsku příměstský tábor s výukou anglického jazyka, vedený rodilými mluvčími. Tábor se koná 5.-9. 8. 2019 od 8.30 do 12.30, cena je 1500 Kč. Bližší informace a přihlášky jsou k dispozici zde.

 

CHRÁŠŤANSKÁ ATLETICKÁ OLYMPIÁDA

V úterý 7. 5. 2019 jsme vyrazili do Chrášťan na atletickou olympiádu. Vypravili jsme celý autobus. Podívejte se, jak byli naši závodníci úspěšní. Podrobnější informace a fotky ve fotogalerii.

1. stupeň –
1. kategorie

 

 

 

1. místo

2. místo

3. místo

Sprint 60 m

Farka Jakub

Primová Simona

 

Skok daleký

 

Krupka Ondřej

Primová Simona

Hod kriketem

Primová Simona

 

Krupka Ondřej

Vytrvalostní běh

Krupka Ondřej

Primová Simona

 

 

 

 

 

 

1. stupeň –
2. kategorie

 

 

 

1. místo

2. místo

3. místo

Sprint 60 m

 

 

Kořínková Tereza, Havlátko Jakub

Skok daleký

 

Kořínková Tereza

 

Hod kriketem

 

Fejerčák Richard

 

Vytrvalostní běh

Kořínková Tereza, Havlátko Jakub

 

 

 

 

 

 

2. stupeň – 3. a 4. kategorie

 

 

 

1. místo

2. místo

3. místo

Sprint 60 m

 

Jindrová Anděla, Dudlíček Štěpán

Šťastná Vendula

Skok daleký

 

Jindrová Anděla

 

Hod kriketem/ vrh koulí

 

Dudlíček Štěpán

Šturma Štěpán

Vytrvalostní běh

Venčovský Josef

 

 

ZÁPIS DO ZŠ

Zápis proběhl 12. a 13. dubna 2019. Zúčastnilo se jej 31 dětí. V současné době je přijato 26 žáků a žákyň, 5 dětí zahájí povinnou školní docházku ve školním roce 2020/2021. Seznam přijatých žáků ke stažení.

BAREVNÉ DNY

Žákovský parlament vymyslel pro své spolužáky soutěž nazvanou „Barevné dny ve škole“. Žáci každé třídy si vylosují jednu barvu a přijdou v ní určený den oblečeni do školy. První z těchto barevných dnů byl ve čtvrtek 4. dubna 2019.

Další barevné dny jsou tyto čtvrtky: 2. května, 16. května, 30. května, 13. června a 27. června.

Vyhrává třída, která bude mít nejvíce zapojených dětí ve všech barevných dnech.

1.jpg2.jpg9.jpg

UČÍ 9. TŘÍDA

Stejně jako v předchozích letech, tak i letos pokračovali žáci 9. třídy v tradici, kdy se na jeden den (obvykle na Den učitelů) stanou učiteli. Společně se domluvili na výběru třídy a předmětů, které budou vyučovat.1089.jpg94.jpg

Slovy žáků 9. třídy:

Nevěděli jsme, co nás čeká, mnozí z nás byli ráno nervózní. Hlavou se nám honily myšlenky, co když na něco zapomeneme, řekneme něco špatně, nebo že to od nás žáci nepochopí. Proto jsme všichni měli na hodinu připravené pracovní listy a pro mladší žáky zábavné hry.

Naštěstí to u každého z nás dopadlo dobře a myslíme, že my, jako učitelé a žáci, jsme si to užili.

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

IMG_20190402_125248.jpgDne 2. 4. 2019 se žákyně 7. třídy, Karolína Stráská, Ester Šramhauserová a Kristýna Zedková, zúčastnily biologické olympiády R. Kurky v budově Střední odborné školy ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí.

 

K. Stráská se umístila na 10. místě, E. Šramhauserová na pěkném 4. místě a K. Zedková získala překrásné 3. místo.

 

 

PROJEKTOVÝ DEN "PRVNÍ POMOC"

Ve dnIMG_20190326_100335.jpgech 12.3. a 26.3. 2019 proběhl na ZŠ Dolní Bukovsko projektový den zaměření na poskytnutí první pomoci a záchranu života. Lektory projektového dne byli zástupci ČČK. Všichni žáci si postupně vyzkoušeli i praktický nácvik první pomoci (obvazové techniky, nepřímá masáž srdce a zapojení defibrilátoru). Škola by chtěla poděkovat panu Hanzlíkovi za sponzorské pokrytí této, pro děti velmi užitečné, akce.

DŮLEŽITÉ NOVINKY

Zvonění na konci hodiny

Na základě ankety, která proběhla dne 21. 3. 2019 mezi žáky ZŠ Dolní Bukovsko, bude v nejbližší době znovu zavedeno zvonění na konci hodiny.


Mobilní telefony

Dle vyjádření rodičů žáků ZŠ Dolní Bukovsko dochází ke změně pravidel týkajících se používání mobilních telefonů v době školního vyučování. V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků se PRO zákaz mobilních telefonů vyjádřilo   86 % rodičů. Žáci odevzdají svůj telefon na začátku první vyučovací hodiny, vrácen jim bude při odchodu ze školy. Porušení těchto pravidel bude posuzováno jako přestupek proti školnímu řádu. Opatření bude zavedeno po dodání speciálních boxů na telefony, abychom zabránili jejich poškození.

 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

20190220_151136_resized.jpgOd pondělí 18. 2. do pátku 22. 2. 2019 probíhal lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku.

Za celý pedagogický tým bychom chtěli pochválit všechny zúčastněné žáky, kteří byli celý týden vzorní a šikovní. Zvláště bychom chtěli vyzdvihnout ty, kteří neuměli lyžovat a zvládli se to naučit během velmi krátké doby. Jejich výkon byl opravdu neskutečný! Další fotky a informace ve fotogalerii.

 

PROJEKTOVÝ DEN MIMO ŠKOLU20190215_121315_resized.jpg

V rámci projektu Šablony II byla našim žákům umožněna projektová výuka mimo školu. Proto jsme se domluvili s ekologickým centrem Cassiopeia v Českých Budějovicích, aby pro nás uspořádali programy v jejich přírodním centru.

Pro 1., 2. a 3. třídu byl vybrán program Sýkorka modřinka.

Další skupina žáků (4., 5. a 6. ročník) měli téma Odpady a třídění.

Další informace i obrázky na vás čekají ve fotogalerii.

 

 

 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY BUDE PROBÍHAT

12. A 13. 4. 2019.

Podrobnosti zde.

 

KONVERZAČNÍ KURZ ANGLICKÉHO JIMG_20190215_104538web.jpgAZYKA

Ve dnech 11. - 15. 2. 2019 se na naší škole konal Konverzační kurz Anglického jazyka, který nám pomohla realizovat společnost English Focus. Žáci 7., 8. a 9. třídy měli příležitost vyzkoušet své znalosti a dovednosti při množství aktivit, které si pro ně připravila sympatická lektorka Anna z Minnesoty. Žáci si ověřili, že dovedou komunikovat v angličtině s rodilým mluvčím a získali tak motivaci k dalšímu prohlubování svých znalostí.

 

 

 

 

 

Ples.png

 

V úterý 8. 1. 2019 od 17.15 se konají třídní schůzky.

 

Ve čtvrtek 10. 1. 2019 proběhne

Den otevřených dveří.

 

 

 

Stonožkový adventní trh

P1010245.JPG

Všichni ti, kteří přišli v pátek 30. listopadu na náměstí v Dolním Bukovsku, aby tradičně společně rozsvítili vánoční strom, opět prokázali, že jim není lhostejný osud méně šťastných, nemocných a jinak potřebných dětí. Díky všem těmto lidem dobré vůle se nám podařilo získat pro Stonožku během hodiny a půl téměř 39 tisíc korun!

  

Vánoční tvoření

20181124_092732_resized.jpgTýden před první adventní nedělí se ve škole konalo tradiční Vánoční tvoření.
Tradice výroby dárků pro Stonožku je opravdu dlouholetá. Děti i rodiče věnovali celé sobotní dopoledne výrobě různých dárků, které potěší návštěvníky při pátečním rozsvěcení vánočního stromu.

 

  

Výstava ke 10DSC_0625[1].JPG0 letům našeho státu

Na oslavy 100. výročí založení našeho státu se žáci připravovali několik týdnů. Jejich úkolem bylo zmapovat život, kterým žili lidé před sto lety. Pracovali s různými prameny, dokumentárními filmy, knihami, fotografiemi i s dobovými artefakty.  Ze svých zjištění vytvořili výstavu, na kterou se přišlo podívat velké množství lidí z Bukovska i okolních vesnic.

 

 

Lampionový průvod.png

 

Představení ŘÍM – legionáři, gladiátoři, Césarové

Pernštejni.jpg

Ve středu 24. 10. k nám zavítal spolek Renegáti se svým vystoupením. Téma byl ŘÍM. Účinkující nás přivítali v dobových kostýmech a v průběhu celého přestavení nám představili tehdejší dobu (legionáře, gladiátory a vůdce). Vybraní žáci si dokonce vyzkoušeli i sestavení tzv. „želvy“, která sloužila Římanům jako ochrana při bojích. Na závěr jsme zhlédli i gladiátorské boje, kdy o vítězi rozhodovali právě žáci.

___________________________________________________________________________________________

 

 

plakát.jpg

 

 

 

ADAPTAČNÍ KURZ 6. a 7. třídy

20181008_120321.jpg

 

 

Exkurze na SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické  

 

 

ADAPTAČNÍ KURZ 4. a 5. třídy

IMG_20181003_134313.jpg

 

 

Doteky STÁTNOSTI - 27.9.

IMG_20180927_112616.jpg

 

 

Projektový den DOPRAVNÍ VÝCHOVA a 1.POMOC

stazeny soubor (1).jpg

 

Aktualizován ŠKOLNÍ a KLASIFIKAČNÍ ŘÁD i nabídka kroužků pro rok 2018/19

 

 

 

 

aktuální stav ve škole v pátek 31.8.2018

o1.jpg

o3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o2.jpg

o4.jpg

 

 

o5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba tělocvičny - aktuální stav

tel1.jpg

tel3.jpg tel2.jpg

 

 

 

 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání na škol. rok 2018-2019 

 

 

Atletické závody v Lomnici

 

 

LONDÝN

IMG_20180507_185658.jpg

 

Přednáška o USA

 

 

HRY V PŘÍRODĚ

 20180430_095056.jpg

 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY - ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

IMG_20180406_151905.jpg

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA  R. Kurky ve Veselí nad Lužnicí

IMG_20180410_131009.jpg

 

 

 

 

BESEDA S PAMĚTNICÍ

 

 

UČÍME SE VZÁJEMNĚ aneb 9. třída

v roli učitelů

20180327_113921.jpg

 

 

PŘEDNÁŠKA O ZÁVISLOSTECH

 

 

 

Projekt "FINANČNÍ GRAMOTNOST" 

IMG_20180326_144536.jpg

 

 

 

 

Přidána složka aktuality 

 

 

Beseda o letcích RAF

IMG_20180223_095526.jpg

více zde

 

 

 

Nácvik první pomoci s ČCK

IMG_20180220_083027.jpg

více zde

 

  • nová emailová adresa školy je zsdbuk@seznam.cz
  • od 1.9. 2016 se prodlužuje provozní doba školní družiny a mateřské školy do 17:00

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

Únosy nebo ohrožení dětí násilníkem - PREVENCE

 Přijímací zkoušky na střední školy-nejčastější otázky

 

 V případě Vašich přání, dotazů či připomínek se obraťte na webmastera:

zsmsdb@seznam.cz, nebo na rubriku "Napište nám."

 

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Menu

ODKAZY

MŠ Dolní Bukovsko

www.dolnibukovsko.cz/msdb

Městys Dolní Bukovsko

http://www.dolnibukovsko.cz/

TJ Dolní Bukovsko

http://www.dolnibukovsko.cz/fotbal/

SDH Dolní Bukovsko

http://www.dolnibukovsko.cz/sdhdolnibukovsko/

Hnutí Stonožka

http://www.stonozka.org/

Knihovna

https://www.dolnibukovsko.cz/knihovna

Výpůjční doba:

Pondělí: 12 - 18 hod.

Úterý: 13 - 16 hod.

Středa: 12 - 15 hod.

Čtvrtek: 13 - 16 hod.

Pátek: zavřeno

14. 10. Agáta

Zítra: Tereza

Organizace roku 2019/20

 

Začátek roku - 2.9.2019

Podzimní prázdniny - 29.-30.10.

Vánoční prázdniny - 23.12.-3.1.

Pololetní prázdniny - 31.1.2020

Jarní prázdniny - 10.-16. 2.

Velikonoční prázdniny - 9.4.

Konec šk. roku - 30.6.

Hlavní prázdniny - 1.7.-31.8.

Podrobněji zde.

 

 

 

Návštěvnost stránek

039295