Drobečková navigace

Aktuality > O Sboru > Výroční zprávy > 2008

Výroční zpráva o činnosti sboru 2008


Dovolte i mně abych vás tady všechny přivítal jak jménem svým tak i za hasiče z Dolního Bukovska.Nyní vás několika větami seznámím s naší činností od té doby co jsme se tady viděli loni do teď.Kolik členů jsme přijali zde bylo zmíněno,tak to nebudu opakovat.Ubyli nám dva členové a to zemřelý pan Zelenka a odhlásila se slečna Zajíčková.Letos jsme pořádali jubilejní stý hasičský bál a podle toho jsme k tomu přistoupili.Nechali jsme udělat ozdobnější pozvánky,vyzdobili sál a objednali honosnější předtančení o dvou dějstvích.Jak je v posledních letech zvykem tak přišlo mnoho návštěvníků a podle ohlasů byli spokojeni.Hlavně již zmiňované předtančení si našlo mnoho obdivovatelů,kteří se po jeho ukončení snažili mladé tanečníky napodobit,a nutno podotknout,že mnoha z nich se to více než povedlo.Na jaře jsme začali s naší polní kuchyní zabezpečovat všemožné akce a na zimu jsme s nimi skončili,celkově jich bylo dvanáct.Zmíním jen několik z nich,společně s městysem jsme pořádali Neckyádu,Hudební léto,a Bukovské setkání.Panu Mazancovi jsme zabezpečili závody modelů aut na jeho závodišti.A nejznámější hosté nás navštívili v Přibyslavi,kde jsme pod záštitou Hasičské Vzájemné pojišťovny vařili a obsluhovali VIP hosty.Pozitivem je,že letos se k aktivitám spojených s naší polňačkou připojili ve větší míře i mladší členové a vše nemuselo oddělat jen těch obětavých 15 členů,kteří to táhli do posud.V květnu jsme uspořádali den otevřených dveří.Děti plnili všemožné úkoly spojené hlavně s hasičskou tématikou a všichni návštěvníci se mohli podívat na naší techniku a vybavení.Jen je škoda,že nebyla větší návštěvnost. Jinak jsme se účastnili všemožných společenských akcí,oslav a schůzí ostatních hasičů a samozřejmě jsme nezapomněli popřát našim členům,kteří slavili životní jubileum.Co se týká soutěží tak nás naši mladí hasiči malinko předčili jak účastí tak i ve výsledcích.Loni jsem vám tady povídal,že je otázka času kdy se naše děti začnou pohybovat na špici závodního pole,což v letošní sezóně nastalo.Je to hlavně obětavým přístupem jejich vedoucích v čele s Hankou Nejedlou.Pokud jim jejich elán a nasazení zůstane tak v příští sezóně mají na to,aby se na každé soutěži umístili na bedně,nebo v její těsné blízkosti.O jejich činnosti se zde dnes dovíme ještě víc od jejich vedoucích.A co se týká soutěží mužstva mužů tak můžeme být s dosaženými výsledky také vcelku spokojeni.Začali jsme na náplavce v Českých Budějovicích kde se nám moc nevedlo.S mašinou PS 12 došlo k malinkému zaváhání a tak jsme skončili ve středu závodního pole a s mašinou PS 8 ke špatnému naplánování útoku,což nás odsoudilo na umístění pod stupni vítězů.V květnu jsme se vydali na obvodovou soutěž do Bošilce,kde za SDH Dolní Bukovsko závodiliy dva týmy.Na obvod jsme jeli s jasným cílem zvítězit a postoupit,což se týmu B povedlo.Nikdo na nás nestačil v útoku ani ve stovkách,kde jsme jasně dominovali.Naši tři závodníci jejiž časy se počítali skončili na nejlepších třech místech.Členové týmu A zaplatili nováčkovskou daň a zaznamenali neplatný pokus,ale aspoň si zkusili,že při soutěži je to něco jiného než při nácviku.Bohužel vČeských Budějovicích se nám na úspěch z obvodu navázat nepovedlo.Po 100 jsme byli na 5 místě,následný útok nám vůbec nevyšel a ve štafetě jsme museli běžet na jistotu a v úplně jiném složení než při nácviku,páč si při stovce jeden náš závodník vymknul kotník.I tak jsme celkově skončili na pěkném šestém místě,i když jsme měli ambice na medaili.Samozřejmě jsme závodili i před domácím publikem na Bukovském setkání,kde jsme skončili po chybě ve spodní polovině tabulky.Poslední soutěže jsme se zúčastnili v Týně nad Vltavou s mašinou PS 8.I když na této soutěži ani tolik nešlo o umístění jako o uctění památky pana Maška,tak se nám povedlo zvítězit,což jsme náležitě oslavili.S naší technikou DA 31 na podvozku AVIA a CAS 24 na podvozku Š 706 jsme se stejně jako loni zúčastnili setkání hasičů a hasičské techniky v Přibyslavi.Letos bylo celý víkend pěkné počasí a tomu také odpovídal počet návštěvníků této akce.Co se týká zásahové jednotky tak i letos v lednu v ní došlo k nějakým změnám a v současné době je v ní 26 členů,kteří se účastní všemožných školení a stále více času musí věnovat naší dosluhující technice,aby byla v akce schopném stavu.Nejvíce hodin se oddělalo na zásahovém vozidle DA 31 na podvozku AVIA.Ten se začal předělávat už loni a až letos před začátkem léta se nám to povedlo dotáhnout do konce,i když nás ještě nějaké dodělávky čekají.Se svým zástupcem jsme naplánovali námětové cvičení na bývalý školní byt,kde skutečně hořelo,ale byl to úmyslně zapálený balík slámi.Asi nikdo ze zasahujících členů nepoznal,že se jedná o náměták a pomalu všichni si toto cvičení chválili.Měli jsme i jeden planý poplach,opět se jednalo o hořící stoh u Svinů a stejně jako před 2 lety,toto pálení bylo nahlášené v Táboře.Skutečných zásahů jsme absolvovali 13.V jednom případě jsme zabezpečili asistenci,aby při vyřezávání stání autogenem v bývalé maštali nedošlo k zapálení oběktu.Ve třech případech jsme odřezávali a odklízeli padlé větve ze silnice.Ve čtyřech případech se jednalo o technickou pomoc,jako na příklad mytí komunikace,odsávání vody a hlavně pomoc při zabezpečení zničené střechy po vichřici Emě.A na zbývajících pěti zásazích jsme hasili oheň,šlo o hořící dům v Sedlíkovicích,halu s uhořelými kuřaty v Popovicích,hořící kousek lesa u Jednot a ve dvou případech jsme zasahovali na poli.Jednou u Dolního Bukovska,kde jsme oheň uhasili než přijely ostatní jednotky a jednou u Dynína,kde jsme zastavili šířící se oheň a společně s ostatními jednotkami pole dohasili,i když zde hašení docela dost komplikovalo vedení vysokého napětí v těsné blízkosti požářiště.To je ode mě asi vše.Na konec mi nezbývá nic jiného,než vám poděkovat,že jste si mě vyslechli a popřát vám u nás v Dolním Bukovsku příjemnou zábavu,děkuji.Za SDH Dolní Bukovsko velitel Tomáš Pavlásek

 

26. 5. Filip

Zítra: Valdemar

Počasí

Brigáda

Brigáda se koná každou sobotu od 9:00 v hasičárně.

Výborová schůze

Schůze se koná každou poslední neděli v měsíci od 19:00

 

Návštěvnost stránek

027348