Tip na zajímavý odkaz-> Přehledová mapa honiteb ČR 

Na uvedeném webovém odkazu naleznete mapu honiteb v České republice. Základní vrstvy umožňují zvolit si různé druhy mapových podkladů, např. základní orientační mapu, katastrální mapu nebo leteckou mapu. 

Volitelné vrstvy umožňují zapnutí hranic katastrálním území a hranice honiteb. Další funkce mapy umožňuji měřit délky nebo plochy.

Odkaz na web s mapou  

 

MS Dolní Bukovsko

Sdružení má 45 členů. Hlavní náplní naší činnosti je celoroční péče o zvěř, její chov a ochrana. Dále zlepšování životních podmínek zvěře zakládáním zvěřích políček, výsadbou stromků a remízků. Monitorujeme zdravotní stav zvěře a zajišťujeme veterinární vyšetření. Tím významně pomáháme v prevenci proti vzniku a šíření nemocí přenosných na člověka.

Honitba

Výměra naší honitby je v současné době 2821 ha. Z toho je:

  • 28,67 ha vodní plochy
  • 2393,75 ha orné půdy
  • 397,58 ha lesní půdy

Normované druhy zvěře v honitbě jsou srnčí zvěř, zaječí a bažantí zvěř. Dále je zastoupena z drobné zvěře koroptev. V našich podmínkách se vyskytuje i černá zvěř hlavně při migraci za potravou.V současné době lovíme pouze zvěř srnčí a černou. U zajíců a bažantů se snažíme zlepšováním úživnosti a krytových podmínek přispět k zvýšení jejich stavů.S tím samozřejmě souvisí i lov zvířat škodících myslivosti.

 

 

 

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii Honitba

8. 12. Květoslava

Zítra: Vratislav

www.cmmj.cz

http://www.halali-pojistovna.cz/

http://www.myslivost.cz/

http://www.antee.cz/cmkj/

Návštěvnost stránek

017087