Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 1 2
Čipování psů
3 4 5
Posvícení v Sedlíkovicích
Posvícení v Radonicích
6
7 8 9 10 11
Kino pro děti - V oblacích
Víkendové tvoření - korálkování
12
Posvícení na Horním
13
14 15 16 17 18 19
Očkování psů proti vzteklině
Víkendové tvoření - výroba lampionů
20
21 22 23 24
Lampionový průvod
25
Divadelní komedie Dívčí válka
26
Hubertova jízda v Horním Bukovsku
27
28
Divadelní představení Modelka XXL - DS Dačice
29 30 31 1
Změna promítaní filmu pro děti Leo da Vinci: Mise Mona Lisa
2 3
Setkání občanů k projektu Výrobní a skladový areál Švamberk
Drobečková navigace

Úvod > O našem městysi

O našem městysi

Městys leží v severní části okresu České Budějovice, hraničí s okresem Tábor. Od 16. stol. mělo městečko ve znaku červenou pětilistou růži se zlatým jádrem a zelenými okvětními lístky. Založeno bylo v době vlády Přemysla Otakara II. v druhé polovině 13. stol. jako trhové místo na křižovatce cest.

První písemná zmínka je z roku 1323, kdy král Jan Lucemburský měnil městečko Bukovsko spolu s 2 vesnicemi za vesnice u Bechyně a od té doby bylo Dolní Bukovsko zbožím rožmberským. Od vrchnosti bylo nadáno mnoha výsadami. Od roku 1511 právem od úmrtí, právem vařit pivo, výročními trhy a od roku 1599 dočasně osvobozením od všech robot, od roku 1612  "na věčné časy" a dalšími výhodami. Vrchnost zde měla značně dobré příjmy z mýta, které se zde vybíralo. Dnes má Dolní Bukovsko téměř 1050 obyvatel a popisných čísel skoro 400. K obci pat-ří ještě 7 okolních vesnic s necelými 400 obyvateli. Jsou to Sedlíkovice, Pelejovice, Radonice, Hvozdno, Popovice, Bzí a Horní Bukovsko. Dominantou městyse je raně gotický farní kostel "Narození Panny Marie" postavený kolem roku 1280 s cennými gotickými freskami z let 1320 - 1350. Dále secesní škola z roku 1906 a stará část radnice z roku 1824.

Za povšimnutí také stojí kostel v osadě Horní Bukovsko, gotický s fragmenty fresek, renesančním zvonem z roku 1595 a barokním mobiliářem. Kostel je poutním místem. V Sedlíkovicích a Pelejovicích se zachovaly statky ve slohu selského baroka.

Charakter krajiny je zemědělský, na pozemcích hospodaří družstvo vlastníků, dále je v obci moderní cihelna, drůbežárna a další menší podniky. V obci je úplná základní škola , mateřská škola, praktický lékař a všechny potřebné služby, včetně lékárny, kulturní dům, kino, sportovní stadion, tenisové kurty, volejbalové hřiště a ubytování. V katastru je prameniště a úpravna velmi kvalitní podzemní vody. Nadějně běží výstavba rodinných domků. 1. 12. 1997 předseda Parlamentu udělil obci prapor, který vychází z tradičního znaku: na bílém podkladu červená pětilistá růže a v rozích čtyři bukové listy. V roce 2007 byl obci navrácen titul městys. Bohužel v padesátých letech poklesl počet obyvatel v Dolním Bukovsku o 400 a v osadách o dvě třetiny. V posledních letech v městečku počet obyvatel pomalu stoupá, ale osady se vylidňují i nadále. 
 
Osady náležící k Dolnímu Bukovsku:

  • Bzí

  • Horní Bukovsko

  • Pelejovice

  • Popovice a Hvozdno

  • Radonice

  • Sedlíkovice

Bzí

Název obce Bzí zřejmě pochází ze staročeského slova bzie, označujícího v těchto místech hojně rozšířený bezový porost.

První písemná zpráva pochází z roku 1354, kdy Petr z Rožmberka dostal Bzí od krále Karla IV. V tomto období ve vsi  zřejmě vzniklo drobné vladycké sídlo, tvrz. Před polovinou 16. století vymřel rod ze Bzí a panství získali Hozlauerové z Hozlau, po nich se majitelé střídali.

Ve Bzí býval už ve středověku panský velkostatek, ke kterému patřily okolní vesnice včetně Bukovska. Během třicetileté války byla ves silně poškozená, tvrz je uváděna jako zpustlá a vyhořelá. Za  majitele Jetřicha z Gemmersheimu  došlo roku 1655 k přestavbě poničené tvrze na barokní jednopatrový zámek o čtyřech křídlech s rozměrným sálem v patře a s kaplí svatého Floriána. Tuto přestavbu připomíná kamenný alianční znak Jetřicha a jeho manželky Voršily umístěný nad vstupním portálem. Po smrti  obou manželů bez potomků se dostalo Bzí s tvrzí, dvorem  knížeti Janu Adolfu I.  Schwarzebergovi. Tehdy došlo k rozšíření zámecké zahrady a roku 1754   i k úpravě zámku, aby mohl být obýván knížecí rodinou.

Sídlili tu rovněž úředníci bezského statku, který byl zpočátku spravován samostatně a teprve v roce 1898 byl  přičleněn k třeboňskému panství.

V roce 1939 koupila zámek paní Marie Spinková a rodina zde hospodařila až do roku 1956. V průběhu 2. svět. války bylo ze Bzí odvlečeno do koncentračních táborů 13 židovských obyvatel,  všichni zahynuli.

Po druhé světové válce připadla roku 1956 zámecká budova kolektivizací státnímu statku, byla využívána k hospodářským účelům a značně zchátrala. I později sloužila ještě pro socialistickou zemědělskou velkovýrobu a k bydlení,  sice o její údržbu  nebylo příliš dbáno, ale romantický zámek přežíval z podstaty, stále byl v uspokojivém stavu, byl využíván i filmaři. Po roce 1990 byl vrácen v restituci potomkům bývalých majitelů a ti ho prodali. Noví majitelé se měnili, a tak zámek rychle pustnul. Opuštěné polorozpadlé stavby nepřispívají k celkovému vzhledu vesnice právě nejlépe. Zanedbaný je i zámecký park a hospodářské budovy.

V době, kdy byl zámek ještě zachovalým objektem, byly v něm natáčeny filmy Zlatí úhoři a Svatba upírů.

Složení občanského výboru:

Funkce

 

Předseda

Ivana Mocová   

Člen

Ing. Blanka Lomská

Člen

Bc. David Blažek

Horní Bukovsko

Horní Bukovsko, patřící pod správu Úřadu městyse v Dolním Bukovsku, se nachází několik kilometrů na severozápad od zmíněné obce. Rozkládá se na návrší s pěkným výhledem do blatské krajiny. Významnou zdejší památkou je kostel sv. Štěpána, v němž byly odkryty, podobně jako v Dolním Bukovsku, gotické nástěnné malby. Tato vesnička se v minulosti často označovala jen názvem Horní nebo Horný, bez dodatku Bukovsko.

Složení občanského výboru:

Funkce

 

Předseda Jaromír Klika
Člen

Mgr. Markéta Farková

Člen Ing. František Bumba
Člen Mgr. František Farka
Člen Rudolf Váša
Člen Bc. Michaela Mašková
Člen Cyril Hubený
Člen Jan Malecha
Člen Miroslav Šoukal ml.

Pelejovice

Obec Pelejovice se nachází v jihočeském kraji, asi 15 km od Veselí nad Lužnicí. Správou náleží pod Úřad městyse v Dolním Bukovsku. Trvale zde žije 48 obyvatel. Hlavní dominantou obce je kaple sv. Jana Křtitele uprostřed návsi. Vedle kaple stojí pomník padlých v 1. světové válce, který zdobí dvě smuteční vrby. Nesmíme zapomenout ani na obecní knihovnu s hasičskou zbrojnicí. Další zajímavostí obce jsou zdobené štíty selských stavení, tzv. selské baroko.

Složení občanského výboru:

Funkce

 

Předseda Ing. Petra Kokešová
Člen Dalibor Hanzlík
Člen Kateřina Jindrová

Popovice

Obec Popovice je vzdálena od D. Bukovska 2 km. Od D. Bukovska je to téměř jižním směrem. 

Složení občanského výboru:

Funkce

 

Předseda Mgr. Petra Šebešová, Ph.D.
Člen Michal Uchytil
Člen Ondřej Šnorek

Hvozdno

Obec Hvozdno a Popovice spadají do jednoho katastrálního území. Dle katastru nemovitostí se jedná o katastr Popovice u D. Bukovska. Obec Hvozdno je vzdálena od D. Bukovska 3 km téměř jižním směrem. 

Složení občanského výboru:

Funkce

 

Předseda PhDr. Monika Zárybnická
Člen Mgr. Hana Davidová
Člen Jiří Zasadil

Radonice

Složení občanského výboru:  

Funkce

 

Předseda Josef Jindra ml.
Člen Jan Trs
Člen Václava Kovářová
Člen Jitka Lišková

Člen

Marie Kapinusová

Sedlíkovice

Složení občanského výboru:  

Funkce

 

Předseda Jaroslav Hajný
Člen Marie Ujková
Člen

Jana Valešová

Člen

František Váňa

Člen Tomáš Filípek