Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31 1 2 3 4 5
Nohejbalový turnaj v Radonicích
6
Dětský den na hřišti
7 8 9 10 11 12
Slavnostní otevření rozhledny v Radonicích
13
14 15 16 17 18 19
Bukovský trh
20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura nemazat! > Úřad městyse > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Sazebník úhrad za poskytnutí informací 2019 1.1.2019
Sazebník úhrad za poskytnutí informací 2018 1.1.2018
OZV č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2018
OZV 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Dolní Bukovsko  1.1.2018
Směrnice o zadávání veřejných zakázek.pdf 10.5.2017
OZV 1/2017 - obecně závazná vyhláška o nočním klidu

8.4.2017

Pozemky osvobozené od daně z nemovitosti

1.1.2017

OZV výherní hrací přístroje 1/2016

od 10.6.2016

OZV 2/2016 o nočním klidu

od 30.12.2016 

Nařízení městyse D. Bukovsko č. 1/2014 - ceník za služby hřbitovní

od 2.12.2014

OZV o odpadech č. 1/2012

od 1.1.2013

OZV č. 2/2012 - požární řád

od 1.1.2013

OZV č. 3/2010 - psi, veř. prostranství, vstupné

od 27.12.2010

OZV č. 1/2010 - koeficient pro výpočet daně z nemovitostí

od 1.1.2011

OZV o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích

od 1.4.1998

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

Placení poplatků od roku  2019

poplatek za psa 100 Kč a za každého dalšího 300 Kč - splatnost 30.dubna 2019

  • poplatek za odpady - splatnost 30.dubna 2019
    • 516 Kč za osobu, která má trvalý pobyt v obci
    • 516 Kč za rekreační objekt platí majitelé objektu, i když nemají v obci trvalý pobyt
  • Sleva 50% - lze uplatnit u poplatku za odpad pro držitelé průkazky ZTP/P a studenty, kteří jsou ubytováni mimo obec a osoby zdržující se mimo ČR v době delší 2 měsíců. O této skutečnosti je nutno předložit doklad.

Výše uvedené poplatky lze platit:

  • hotově v pokladně úřadu městyse
  • složenkou k vyzvednutí na úřadu městyse, kde pracovnice sdělí variabilní symbol, který je nutné při placení na složenku vyplnit
  • bezhotovostním převodem na účet městyse, číslo účtu, variabilní symbol a částku sdělí pracovnice městyse.