Výroční schůze

Rok 2020

Valná hromada TJ Dolní Bukovsko

Poslední lednovou sobotu se uskutečnila výroční schůze TJ Dolní Bukovsko. Úvodního slova se ujal pan Mgr. J. Kapinus a tím zahájil schůzi. Přivítal zástupce z řad městysu, konkrétně paní starostku Mgr. I. Makovičkovou a T. Pavláska, který zde zároveň zastupoval i SDH. Následně seznámil zúčastněné s programem. Poté předal slovo předsedkyni M. Zahradníkové. Ta přítomné seznámila s událostmi roku 2019. Na závěr přednesla návrh o zvýšení členských příspěvků. Důvody navýšení uvedla následovné:

  • možnost získání dotací z MŠMT, kde je podmínkou mít minimální členské příspěvky 500 Kč;
  • navýšení nákladů na provoz (tělocvična 100 Kč/h);
  • možnost veškerého využití sportovišť,
  • poplatky FAČR.

Zvýšení členských příspěvků bylo valnou hromadou jednohlasně odsouhlaseno a to takto: děti 500 Kč, dospělí 500 Kč, senioři 100 Kč, fotbalisti (muži), vedoucí mužstva, trenér, předseda 1000 Kč. Nově byl zaveden i systém placení členských příspěvků. Nejen, že je možné platit hotově (trenérům, pokladníkovi, předsedovi), ale nově můžete zasílat i na účet. Č. účtu je 564486309/0800. Do zprávy uveďte jméno a příjmení člena TJ + rok narození.

Paní T. Kořínková seznámila přítomné s hospodařením TJ v roce 2019. Paní H. Kliková s paní H. Pourovou zpracovaly revizi a kontrolu hospodaření TJ.

Na závěr proběhla diskuze, do které přednesli své příspěvky pan P. Malecha (muži), J. Matoušek (žáci), M. Koutský (tenis), pan J. Mach st. (umělá tráva) a další.

Veškeré dění v TJ můžete sledovat na vývěsní tabuli, stránkách TJ a v Bukovském zpravodaji.

 

1. 8. Oskar

Zítra: Gustav

 

 Tabulka 1B třída skupina D

1.Č. Velenice 6

2. K. Řečice 6

3. N. Bystřice 4

4. Třebětice 4

5. BUK (JH) 3

6. Studená 3

7. Suchdol n./L. 3

8. Neplachov 3

9. Ledenice 3

10. Třeboň "B" 3

11. Slavonice 3

12. D. Bukovsko                          0

13. Mladé 0

14. Lomnice n./L.                      0

Sponzoři:

Městys Dolní Bukovsko

www.dolnibukovsko.cz

Bazény shop

www.bazenyshop.cz

 

Návštěvnost stránek

078775