Výbor TJ

Výbor TJ se schází každý první pátek v měsíci, pokud není domluvený jiný termín.

Příští schůze Výboru TJ je 7.11.2014.

 

 

Výroční členská schůze TJ 3.3. 2007

  

Schůze výboru TJ 1.12. 2006

Přítomno 11 členů výboru.

1. Fotbalová sezona mužů

Trenér J. Míchal seznámil výbor s výsledky mužů v podzimní sezóně, které byly prachbídné. V zimním přípravném období naplánoval čtyřdenní soustředění.

2. Ples

Letošní ples se bude konat 20. ledna.

  

Schůze výboru TJ 6.11. 2006

Přítomno 9 členů výboru.

 

Schůze výboru TJ 4.10. 2006

Přítomno 11 členů výboru.

  

Schůze výboru TJ 1.9. 2006

Přítomno 10 členů výboru.

1. Drobnosti

Schůze byla pouze informativní bez větších témat k projednání.

  

Schůze výboru TJ 4.8. 2006

Přítomno 9 členů výboru.

1. Možnost dotace

Byla probrána možnost zažádat si o dotace na stavbu nových garáží.

2. Přestavba kabin

Tým mužů zažádal o zvětšení kabiny. Po delší debatě bylo konečné rozhodnutí přesunuto na valnou hromadu.

  

Schůze výboru TJ 30.6. 2006

Přítomno 7 členů výboru.

1. Ukončení členství

J. Kodl se rozhodl od 1.července ukončit členství v TJ. Výbor TJ přijal toto čistě soukromé rozhodnutí p. Kodla a plně ho respektuje. Za dlouholetou činnost v naší TJ si p. Kodl zaslouží poděkování.

2. Losovací aktiv

Výbor byl seznámen s rozlosováním fotbalových utkání.

3. Drobnosti

  

Schůze výboru TJ 2.6. 2006

Přítomno 9 členů výboru.

1. Turnaj fotbalový

Vše je na místní turnaj připraveno.

2. Výsledky fotbalové

Zhodnocení vytýčených úkolů od členské schůze. Muži se zachrání. Dorost hraje na špici. Žáci se snaží udržet krajskou soutěž.

3. Drobnosti

  

Schůze výboru TJ 5.5. 2006

Přítomno 9 členů výboru.

1. Turnaj fotbalový

L. Klika seznámil výbor s propozicemi místního turnaje.

2. Turnaj volejbalový

Na léto jsou naplánovány dva turnaje na kurtech s umělou trávou

3. Drobnosti

  

Schůze výboru TJ 31.3. 2006

Přítomno 10 členů výboru.

1. Brigáda

Příští sobotu tj. 8.4. se uskuteční od 9:00 hod. na hřišti brigáda (údržba hřiště, nandání sítí za branky, atd.).

2. Drobnosti

  

Schůze výboru TJ 3.3. 2006

Přítomno 11 členů výboru.

1. Stavba garáží

Projednal se plán výstavby nových garáží sloužících pro hasiče, školu, tenisový oddíl a TJ.

2. Pořádání turnaje ve stolním tenise

4.3. se uspořádá turnaj ve stolním tenise. Zájemci zaplatí 50kč startovné. Prezentace proběhne do 9:00 hodin. Připraveny jsou zajímavé ceny. Po organizační stránce je také turnaj dokonale připraven.

3. Drobnosti

  

Výroční členská schůze TJ 18.2. 2006

 

1. Úvodní slovo předsedkyně

V úvodu projevu předsedkyně pochválila přístup dorostenců a výboru při pořádaných akcích TJ a vyzvala k větší spolupráci i ostatní členy. Hlavní akcí v roce 2006 bude stavba garáží pro sekačku. Za celou TJ poděkovala předsedkyně A. Šubrtová dlouholetému funkcionáři J. Cihlovi staršímu, který chce skončit ve vedení TJ a dále zůstat řadovým členem.    

2. Zpráva pokladníka a revizní kontroly

Finanční hospodaření v roce 2005 přednesl pokladník p. Jílek. V roce 2005 se hospodařilo s mírným ziskem. Revizní a kontrolní komise nenašla žádné nesrovnalosti v hospodaření TJ.

3. Diskuze

 

Usnesení členské schůze

Postup dorostenců do vyšší soutěže.

Udržení soutěží žáků a mužů.

Stavba garáží ve spolupráci s hasiči.

  

Schůze výboru TJ 3.2. 2006

Přítomno 13 členů výboru.

1. Nákup sítí

Bylo rozhodnuto o nákupu sítí za branky.

2. Pořádání turnaje ve stolním tenise

4.3. se uspořádá turnaj ve stolním tenise. Zájemci zaplatí 50kč startovné. Budou připravené zajímavé ceny. Hrát se bude v kulturním domě.

3. Drobnosti

Žádost dorostenců o klubovnu.

Vyhodnocení plesu.

Fotbalová schůze

Hráči dorostu a mužů byli informováni o přípravě a plánech na nadcházející jarní část sezóny.

  

Schůze výboru TJ 6.1. 2006

Přítomno 13 členů výboru.

1. Uspořádání valné hromady

Valná hromada se uskuteční 18.2. 2006 od 16:00 pravděpodobně v restauraci u Shramhausera.

2. Kontrola z OFS

Pan Jílek informoval o kontrole z OFS, která kontrolovala hřiště a zázemí. Komise neshledala žádné nedostatky.

3. Drobnosti

Doladění věcí před plesem.

Pan Mach výbor informoval o aktuálním stavu výstavby nových garáží.

Tréninky mužů a dorostu začnou začátkem února schůzkou všech dotyčných.

  

Schůze výboru TJ 2.12. 2005

Přítomno 10 členů výboru.

1. Odvolání vůči trestu OFS

Naše odvolání vůči trestu stanoveného OFS se bude projednávat 7.12.2005.

2. Ples

Termín konání plesu bylo stanoveno na 14.1. 2006 od 20:00. Vstupné bude 80 Kč.

 

Schůze výboru TJ 4.11. 2005

Přítomno 9 členů výboru.

1. Uspořádání plesu

Výbor TJ rozhodl uspořádat tradiční ples sokolu.

2. Brigáda

Byl stanoven seznam prací, které se provedou na brigádě. Termín byl stanoven 19.11.2005 od 9:00 hod.

3. Drobnosti

Ostatní organizační drobnosti.

  

Schůze výboru TJ 7.10. 2005

Přítomno 8 členů výboru.

1. Uspořádání plesu

Výbor TJ rozhodl uspořádat tradiční ples sokolu. Předběžným termínem by měl být leden 2006.

2. Brigáda

Bylo stanoveno co je třeba upravit, zlepšit a uklidit na brigádě, která se uskuteční po sezóně, začátkem listopadu.

  

Mimořádná schůze výboru TJ 20.9. 2005

Přítomno 7 členů výboru.

1. Odvolání vůči rozhodnutí disciplinární komise k incidentu na Borku.

TJ se odvolává proti rozhodnutí disciplinární komise, která hrubě poškodila náš klub a vyložila průběh incidentu naprosto opačně než se stal. Doufáme že spravedlnost zvítězí.

 

Stanovisko TJ DB k incidentu při zápase III. třídy mezi mužstvy Borku a D. Bukovska dne 3.9.2005

Nesouhlasíme s vyjádřením rozhodčího pana Kovaříka k tomuto případu. Jeho tvrzení je zkreslené a naprosto neodpovídá pravdě. Kritická situace se odehrála takto:

Hráč Svoboda z Dolního Bukovska dostal dvě žluté karty a byl vyloučen. Při odchodu ze hřiště směrem do kabin byl ještě ve hřišti hrubě napaden pomezním rozhodčím domácího mužstva a udeřen praporkem do hlavy. Lékařská zpráva o ošetření hráče Svobody bude předložena dne 14.9.2005 na zasedání disciplinární komise, kam je přizván. K výše zmíněnému napadení se dále připojil i trenér a brankář domácího mužstva a posléze i domácí divačka, která inzultovala vedoucího našeho mužstva. Poté rozhodčí ukončil zápas. Kování měli podle našeho názoru nedostatečnou pořadatelskou službu – byl vidět jen jeden označený pořadatel. A navíc při zápisu incidentu nebyl přítomen vedoucí domácíh mužstva. Dále uvádíme jména členů výboru TJ Dolní Bukovsko, kteří se zápasu zůčastnili jako diváci a mohou podat bližší informace o průběhu incidentu. Jsou to: Pavel Jílek, Jan Mach a Jiří Klika.

  

Za TJ Sokol Dolní Bukovsko

MGR. Anna Šubrtová, předsedkyně TJ

 

Schůze výboru TJ 9.9. 2005

Přítomno 12 členů výboru.

1. Vyjádření k incidentu na Borku

TJ se vyjádřila k incidentu, který se stal při utkání mužů na Borku. Plně podpořila verzi hostujícího mužstva, o napadení hráče Bukovska Jana Svobody. Události byly vylíčeny členy výboru, přítomných na zmiňovaném zápase.

2. Drobnosti

Jednalo se o možnosti postavení záchytných sítí za brankami na hřišti.

 

  

Schůze výboru TJ 5.8. 2005

Přítomno 9 členů výboru.

1. Žměny v týmu

Jednání o změnách v kádru žáků. 

2. Brigáda

10. Srpna proběhne brigáda sběru železného šrotu.

 

  

Schůze výboru TJ 11.7. 2005

Přítomno 10 členů výboru.

1. Dorost

Do týmu dorostu se vrací tři naši hráči, kteří hostovali ve Veselí nad Lužnicí. 

2. Místní turnaj

13. srpna se v náhradním termínu uskuteční místní fotbalový turnaj.

 

Schůze výboru TJ 10.6. 2005

Přítomno 12 členů výboru.

1. Příští fotbalová sezóna

Do příští fotbalové sezóny byl přihlášen jeden tým mužů, dorostu a žáci. 

2. Pořádání Budweis cupu

V červenci se bude na našem hřišti hrát pár utkání Budweis cupu.

3. Úprava hřiště

Bylo rozhodnuto, že se upraví hřiště. Je zájem o vydrnování hřiště před brankami. Z toho důvodu bude přeložen místní turnaj na pozdější termín, aby se tráva chytla.

 

Schůze výboru TJ 6.5. 2005

Přítomno 10 členů výboru. Hosté: Ivan a Eva Bartošů

1. Možnost založení dorostu

Po impulsu od Ivana Bartošů se začalo jednat o možnosti založení fotbalového týmu dorostu. Bylo rozhodnuto oslovit potencionální hráče a uspořádat jejich setkání 20.5.2005. Dále se rozhodne podle počtu zájemců.  

 

Schůze výboru TJ 8.4. 2005

Přítomno 10 členů výboru.

1) Seznámení členů výboru TJ s výsledky schůzky tenisového oddílu.

2) Projednání možnosti založení dorostu.

  

Schůze výboru TJ 17.3. 2005

Přítomno 9 členů výboru. Hosti: Šramhauser Milan, Marhoun Martin

1. Volba nového vedení TJ:

Předsedkyně: Anna Šubrtová

Vedoucí fotbalového oddílu: Kadlec František

Sekretář fotbalového oddílu: Cihla Josef + Kadlec František

Pokladník: Jílek Pavel

Zapisovatelka: Kliková Hana

2. Tenisová školka

Tenisová školka provozovaná panem Marhounem byla přijata pod TJ.

 

Členská schůze 26.2. 2005

Na členské schůzi byl zvolen nový výbor TJ ve složení: Kadlec, Šubrtová, Klika J., Kliková H., Pour, Smolík, Jílek, Kapinus, Cihla J. st., Cihla J. ml., Štráfelda, Mach R. a Mach J.

 

 

 

 

 

 

1. Úvodní slovo předsedkyně

V úvodu projevu předsedkyně pochválila přístup výboru při pořádaných akcích TJ a vyzvala k větší spolupráci i ostatní členy. Hlavní akcí v roce 2007 bude dostavba garáží pro sekačku. Za celou TJ poděkovala předsedkyně A. Šubrtová J. Machovi za pečlivou starost o sportovní areál.

2. Zpráva finančníka a revizní kontroly

Finanční hospodaření v roce 2006 přednesl pokladník p. Jílek. V roce 2006 se hospodařilo s mírným ziskem. Revizní a kontrolní komise nenašla žádné nesrovnalosti v hospodaření TJ.

3. Volba nového výboru

Nový výbor bude složen, oproti zvyklostem pouze z dvanácti členů, místo obvyklých třinácti. Šubrtová A., Klika J., Kliková H., Kapinus J., Kadlec P., Míchal J., Bartoš I., Kautský M., Pour V., Mach R., Jílek P. a Štráfelda J.

4. Diskuze

 

Usnesení členské schůze

Dostavba garáží

Volba předsedy TJ

  

Schůze výboru TJ 2.3. 2007

Přítomno 9 členů výboru.

1. Masopust

Vyhodnocení masopustu

2. Výroční schůze

Naplánování výroční schůze na 3.3.2007. Sestavení předběžné kandidátky výboru.

  

Schůze výboru TJ 1.2. 2007

Přítomno 7 členů výboru. Host – Starosta obce

1. Masopust

Uspořádání masopustu 24.2.2007.

2. Ples

Vyhodnocení plesu a plány na další ples.

3. Hráčské změny

Změny v hráčském kádru. Prodej V. Suchého do Rakouska a V. Kulmana na Dobrou Vodu.

4. Výroční schůze

Naplánování výroční schůze na 3.3.2007. Sestavení předběžné kandidátky výboru.

 

Schůze výboru TJ 5.1. 2007

Přítomno 9 členů výboru.

1. Dotace

Předsedkyně TJ přednesla možnost dotací v roce 2007.

2. Soustředění

Byl odsouhlasen příspěvek týmu mužů na soustředění v Loučovicích.

Menu

www.sportovci.cz

Aktuality:

19.4.2015 - První jarní kolo  mužů "B", a vítězný zápas s N.Hodějovice 1:0

18.4.2015 - Pohodové vítězství mužů "A" 2:0 v Číměři s Novou Bystřicí

 

19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja

znak 2.jpg

 Tabulka 1B třída skupina D

1.Dolní Bukovsko

2. Jistebnice

3. Slavonice

4. Březnice

5. Ratib.Hory

6. Malšice

7. Třebětice

8. Řepeč-Opařany

9. Třeboň B

10. Mladí Vožice

11. Lom U Tábora

12. Lišov

13. Lomnice nad Lužnicí

 

Sponzoři:

www.heluz.cz

MK Milan Krška - zemní práce

bagr.jpg

Městys Dolní Bukovsko

www.dolnibukovsko.cz

Bazény shop

www.bazenyshop.cz

Truhlářství Musel Josef

www.truhlarstvi-musel.cz

Návštěvnost stránek

077907