Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřad městyse > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Sazebník úhrad za poskytnutí informací 2018

OZV č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Dolní Bukovsko

Sazebník úhrad za poskytování informací.

Směrnice o zadávání veřejných zakázek.pdf

OZV 1/2017 - obecně závazná vyhláška o nočním klidu

1.1.2018

1.1.2018

 1.1.2018

1.7.2017

10.5.2017

  8.4.2017

Pozemky osvobozené od daně z nemovitosti

OZV o nočním klidu 2/2016

OZV výherní hrací přístroje 1/2016

1.1.2017

od 1.12.2016

od 10.6.2016

OZV o odpadech 1/2015

Nařízení městyse D.Bukovsko č. 1/2014 - ceník za služby hřbitovní

OZV o odpadech č. 1/2012

od 1.1.2016

od 2.12.2014

od 1.1.2013

OZV č. 2/2012 - požární řád

od 1.1.2013

OZV č. 3/2010 - psi, veř. prostranství, vstupné

od 27.12.2010

OZV o odpadech č. 2/2010

od 27.12.2010

OZV č. 1/2010 - koeficient pro výpočet daně z nemovitostí

od 1.1.2011

OZV č. 2/2009 - psi, veř. prostranství, vstupné   od 20.7.2009
OZV o odpadech č. 1/2009

od 1.1.2009

OZV o odpadech č. 1/2007

 od 1.1.2007

OZV o odpadech č. 1/2006

 od 1.1.2006

OZV o odpadech č. 1/2005

od 22.3.2005

OZV o odpadech č. 1/2003

od 14.2.2003

OZV o odpadech č. 3/2001

od 1.1.2002

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Placení poplatků od roku  2018

poplatek za psa 100 Kč a za každého dalšího 300 Kč - splatnost 30.dubna 2018

  • poplatek za odpady - splatnost 30.dubna 2018
    • 516 Kč za osobu, která má trvalý pobyt v obci
    • 516 Kč za rekreační objekt platí majitelé objektu, i když nemají v obci trvalý pobyt
  • Sleva 50% - lze uplatnit u poplatku za odpad pro držitelé průkazky ZTP/P a studenty, kteří jsou ubytováni mimo obec a osoby zdržující se mimo ČR v době delší 2 měsíců. O této skutečnosti je nutno předložit doklad.

Výše uvedené poplatky lze platit:

  • hotově v pokladně úřadu městyse
  • složenkou k vyzvednutí na úřadu městyse, kde pracovnice sdělí variabilní symbol, který je nutné při placení na složenku vyplnit
  • bezhotovostním převodem na účet městyse, číslo účtu, variabilní symbol a částku sdělí pracovnice městyse. 

 

 

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.dolnibukovsko.cz

Registrujte se zde

www.kraj-jihocesky.cz

www.ochranaobyvatel.cz

Vyhledat v textu

17. 10. Hedvika

Zítra: Lukáš

Oranžový rok 2018 v městysu D. Bukovsko

Výlov rybníka Strhaná hráz - akce se koná v sobotu 27. 10. 2018 v Dolním Bukovsku. Plakát viz aktuality.

www.cez.cz

 Logo_FB.jpg

 Nadace ČEZ  

logo.jpg

Městys Dolní Bukovsko děkuje Nadaci ČEZ - www.nadacecez.cz, která přispěla částkou 400 tis. Kč na projekt „Výstavba dětského hřiště Sokol“ v rámci Grantového řízení Oranžové hřiště. V celkové částce 493 249 Kč s DPH jsme vybudovali hřiště na ploše 600 m s 9 herními prvky, které jsou určené pro děti ve věku od 2 do 12 let. Hřiště bude sloužit nejen dětem z MŠ a ZŠ, ale bude přístupné široké veřejnosti.

Hřiště Sokol

Městys Dolní Bukovsko děkuje Nadaci ČEZ - www.nadacecez.cz, která přispěla částkou 60 tis. Kč na projekt „Digitální zvuk pro Kino D. Bukovsko“ v rámci Grantového řízení Podpora regionů. Zhotovením zvuku 7 + 1 v celkové částce 132 tis. Kč s DPH jsme nejen zkvalitnili ozvučení na filmová představení, ale nové ozvučení celého sálu lze využívat pro jakoukoli akci.

 

 Ubytování v soukromí

Paní Jana Nespalová nabízí ubytování v soukromí v Dolním Bukovsko. Adresa V Hliníku 4, 373 65 Dolní Bukovsko, mobil: 602 473 588,725 075 229, nespalova.jana@seznam.cz

www.ubytovanidolnibukovsko.cz

 Salon Jitka

Týnská 212, Dolní Bukovsko

Nabízí: uvolnění, srovnání, relaxaci, masáže. Dornova metoda plus - pomoc při bolestech zad a kloubů. Kontakt: Jitka Zajícová tel.: 607 244 567, e-mail: netresky@seznam.cz   

Monika Zajícová tel.: 722 088 090, e-mail: moni-li@seznam.cz

INTERNETOVÉ STRÁNKY

Vlastní internetové stránky mají:

TJ Dolní Bukovsko

www.dolnibukovsko.cz/fotbal

Mateřská škola a Základní škola Dolní Bukovsko

Dolnibukovsko/zakladniskola

Myslivecké sdružení ROZKVĚT

Dolni Bukovsko myslivecké sdružení

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Bukovsko

http://www.dolnibukovsko.cz/sdhdolnibukovsko

Obecní knihovna Dolní Bukovsko

http://www.knihovnadolnibukovsko.estranky.cz

BABY BURZA

bezplatné zveřejňování inzerátů na oblečení pro děti a hračky

http://www.babyburza.cz

Návštěvnost stránek

246203