Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřad městyse > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Sazebník úhrad za poskytnutí informací 2018

OZV č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Dolní Bukovsko

Sazebník úhrad za poskytování informací.

Směrnice o zadávání veřejných zakázek.pdf

OZV 1/2017 - obecně závazná vyhláška o nočním klidu

1.1.2018

1.1.2018

 1.1.2018

1.7.2017

10.5.2017

  8.4.2017

Pozemky osvobozené od daně z nemovitosti

OZV o nočním klidu 2/2016

OZV výherní hrací přístroje 1/2016

1.1.2017

od 1.12.2016

od 10.6.2016

OZV o odpadech 1/2015

Nařízení městyse D.Bukovsko č. 1/2014 - ceník za služby hřbitovní

OZV o odpadech č. 1/2012

od 1.1.2016

od 2.12.2014

od 1.1.2013

OZV č. 2/2012 - požární řád

od 1.1.2013

OZV č. 3/2010 - psi, veř. prostranství, vstupné

od 27.12.2010

OZV o odpadech č. 2/2010

od 27.12.2010

OZV č. 1/2010 - koeficient pro výpočet daně z nemovitostí

od 1.1.2011

OZV č. 2/2009 - psi, veř. prostranství, vstupné   od 20.7.2009
OZV o odpadech č. 1/2009

od 1.1.2009

OZV o odpadech č. 1/2007

 od 1.1.2007

OZV o odpadech č. 1/2006

 od 1.1.2006

OZV o odpadech č. 1/2005

od 22.3.2005

OZV o odpadech č. 1/2003

od 14.2.2003

OZV o odpadech č. 3/2001

od 1.1.2002

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Placení poplatků od roku  2017

poplatek za psa 100 Kč a za každého dalšího 300 Kč - splatnost 30.dubna 2017

  • poplatek za odpady - splatnost 30.dubna 2017
    • 516 Kč za osobu, která má trvalý pobyt v obci
    • 516 Kč za rekreační objekt platí majitelé objektu, i když nemají v obci trvalý pobyt
  • Sleva 50% - lze uplatnit u poplatku za odpad pro držitelé průkazky ZTP/P a studenty, kteří jsou ubytováni mimo obec a osoby zdržující se mimo ČR v době delší 2 měsíců. O této skutečnosti je nutno předložit doklad.

Výše uvedené poplatky lze platit:

  • hotově v pokladně úřadu městyse
  • složenkou k vyzvednutí na úřadu městyse, kde pracovnice sdělí variabilní symbol, který je nutné při placení na složenku vyplnit
  • bezhotovostním převodem na účet městyse, číslo účtu, variabilní symbol a částku sdělí pracovnice městyse. 

 

 

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.dolnibukovsko.cz

Registrujte se zde

www.kraj-jihocesky.cz

www.ochranaobyvatel.cz

Vyhledat v textu

23. 4. Vojtěch

Zítra: Jiří

Oranžový rok 2018 v městysu D. Bukovsko

Setkání heligonkářů se koná v neděli 11. 3. 2018 od 14 hod. v Kulturním domě v D. Bukovsku. Plakát viz aktuality.

www.cez.cz

 Logo_FB.jpg

 Nadace ČEZ  

logo.jpg

Městys Dolní Bukovsko děkuje Nadaci ČEZ - www.nadacecez.cz, která přispěla částkou 60 tis. Kč na projekt „Digitální zvuk pro Kino D. Bukovsko“ v rámci Grantového řízení Podpora regionů. Zhotovením zvuku 7 + 1 v celkové částce 132 tis. Kč s DPH jsme nejen zkvalitnili ozvučení na filmová představení, ale nové ozvučení celého sálu lze využívat pro jakoukoli akci.

Městys Dolní Bukovsko děkuje Nadaci ČEZ, která přispěla částkou 80 tis. Kč na projekt  "Rekonstrukce a doplnění dětských hřišť Dolní Bukovsko". Celková částka za tento záměr činila 333742,- Kč s DPH. Konkrétně se jednalo o doplnění a výměnu herních prvků.

 Ubytování v soukromí

Paní Jana Nespalová nabízí ubytování v soukromí v Dolním Bukovsko. Adresa V Hliníku 4, 373 65 Dolní Bukovsko, mobil: 602 473 588,725 075 229, nespalova.jana@seznam.cz

www.ubytovanidolnibukovsko.cz

 Salon Jitka

Týnská 212, Dolní Bukovsko

Nabízí: uvolnění, srovnání, relaxaci, masáže. Dornova metoda plus - pomoc při bolestech zad a kloubů. Kontakt: Jitka Zajícová tel.: 607 244 567, e-mail: netresky@seznam.cz   

Monika Zajícová tel.: 722 088 090, e-mail: moni-li@seznam.cz

INTERNETOVÉ STRÁNKY

Vlastní internetové stránky mají:

TJ Dolní Bukovsko

www.dolnibukovsko.cz/fotbal

Mateřská škola a Základní škola Dolní Bukovsko

Dolnibukovsko/zakladniskola

Myslivecké sdružení ROZKVĚT

Dolni Bukovsko myslivecké sdružení

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Bukovsko

http://www.dolnibukovsko.cz/sdhdolnibukovsko

Obecní knihovna Dolní Bukovsko

http://www.knihovnadolnibukovsko.estranky.cz

BABY BURZA

bezplatné zveřejňování inzerátů na oblečení pro děti a hračky

http://www.babyburza.cz

Návštěvnost stránek

228061