Drobečková navigace

Úvodní stránka > Kultura > Bukovský zpravodaj

Bukovský zpravodaj

 

Zásady vydávání Bukovského zpravodaje

Bukovský zpravodaj je dvouměsíčník vydávaný Městysem Dolní Bukovsko, který je registrovaný u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14327. Bukovský zpravodaj vychází vždy na konci sudého měsíce v nákladu 430 výtisků. Hlavním posláním Bukovského zpravodaje je informování občanů o činnosti orgánů městyse a úřadu městyse, o kulturním, společenském a sportovním životě, o historii, tradicích, rozvoji a dalším dění v městysu. Bukovský zpravodaj vychází v elektronické podobě na webových stránkách – www.dolnibukovsko.cz

 

Uzávěrka příspěvků i inzerátů je vždy do 10. dne sudého měsíce, (pro prosincové číslo výjimečně do 2. 12). Příspěvky zasílejte prosím elektronicky na email: hanouskova@dolnibukovsko.cz. Příspěvek lze dodat i v písemné podobě a tyto příspěvky přijímají všichni členové redakční rady.

Ceník inzerce

Zpravodaj má formát A5, jakákoli inzerce vychází pouze v černobílém provedení. Ceny inzerce schválila rada městyse na 32. schůzi, která se konala 2. 2. 2012 a jsou stanoveny takto: celá strana A5 - 800 Kč, 1/2 strany A5 - 400 Kč a 1/4 strany A5 - 200 Kč, ceny jsou bez DPH.

Pokud má inzerát vlastní grafické zpracování, můžete je zasílat ve formátu PDF, JPG. Pokud není vlastní grafické zpracování, prosíme nevkládejte obrázky do textu, ale pošlete je samostatně ve formátu PDF nebo JPG (rozlišení min.300 dpi). A text inzerátu zašlete v textovém formátu .doc, .docx nebo .txt. Inzeráty můžete doručit e-mailem: hanouskova@dolnibukovsko.cz. Do objednávky uveďte, prosím, požadovaný rozměr inzerátu, Vaše IČO a adresu, na kterou zašleme fakturu a 1 výtisk zpravodaje.

Požadavky pro psaní a přijímání příspěvků do Bukovského zpravodaje

Pro text v elektronické podobě nemáme žádné speciální požadavky, protože veškeré texty upravujeme do stejného formátu, když materiály posíláme do tiskárny. V žádném případě, ale do textu nevkládejte obrázky, ty posílejte vždy zvlášť. Pro obrázky platí, že musí být uloženy ve zvláštním souboru. Obrázky musí být v rozlišení 300 dpi (počet bodů na palec - 2,5 cm). Přijatelné formáty obrázků jsou GIF a JPG. Fotografie jsou přijatelné jen ve formátu JPG.

BZ 5-2017.pdf + BZ 5-2017 Obal.pdf 

BZ 4-2017.pdf + BZ 4-2017 Obal.pdf

BZ 3-2017.pdf + BZ 3-2017 Obal.pdf

BZ 2-2017.pdf + BZ 2-2017 Obal.pdf

BZ 1-2017.pdf + BZ 1-2017 Obal.pdf

BZ 1-2016.pdf + BZ 1-2016 Obal.pdf

BZ 2-2016.pdf + BZ 2-2016 Obal.pdf

BZ 3-2016.pdf + BZ 3-2016 Obal.pdf

BZ 4-2016.pdf + BZ 4-2016 Obal.pdf

BZ 5-2016.pdf + BZ 5-2016 Obal.pdf

BZ 6-2016.pdf + BZ 6-2016 Obal.pdf

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.dolnibukovsko.cz

Registrujte se zde

www.kraj-jihocesky.cz

www.ochranaobyvatel.cz

Vyhledat v textu

22. 1. Slavomír

Zítra: Zdeněk

Oranžový rok 2017 v městysu D. Bukovsko

Podrobnosti - Kultura - Oranžový rok.

www.cez.cz

 Logo_FB.jpg

 

Bezplatná insolvenční poradna

leták

 

Nadace ČEZ

logo.jpg

Městys Dolní Bukovsko děkuje Nadaci ČEZ - www.nadacecez.cz, která přispěla částkou 60 tis. Kč na projekt „Digitální zvuk pro Kino D. Bukovsko“ v rámci Grantového řízení Podpora regionů. Zhotovením zvuku 7 + 1 v celkové částce 132 tis. Kč s DPH jsme nejen zkvalitnili ozvučení na filmová představení, ale nové ozvučení celého sálu lze využívat pro jakoukoli akci.

 

Městys Dolní Bukovsko děkuje Nadaci ČEZ, která přispěla částkou 80 tis. Kč na projekt  "Rekonstrukce a doplnění dětských hřišť Dolní Bukovsko". Celková částka za tento záměr činila 333742,- Kč s DPH. Konkrétně se jednalo o doplnění a výměnu herních prvků.

Platnost OP

Podrobnosti viz. úřední deska(různé)

Ubytování v soukromí

Paní Jana Nespalová nabízí ubytování v soukromí v Dolním Bukovsko. Adresa V Hliníku 4, 373 65 Dolní Bukovsko, mobil: 602 473 588,725 075 229, nespalova.jana@seznam.cz

www.ubytovanidolnibukovsko.cz

INTERNETOVÉ STRÁNKY

Vlastní internetové stránky mají:

TJ Dolní Bukovsko

www.dolnibukovsko.cz/fotbal

Mateřská škola a Základní škola Dolní Bukovsko

Dolnibukovsko/zakladniskola

Myslivecké sdružení ROZKVĚT

Dolni Bukovsko myslivecké sdružení

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Bukovsko

http://www.dolnibukovsko.cz/sdhdolnibukovsko

Obecní knihovna Dolní Bukovsko

http://www.knihovnadolnibukovsko.estranky.cz

BABY BURZA

bezplatné zveřejňování inzerátů na oblečení pro děti a hračky

http://www.babyburza.cz

Návštěvnost stránek

218331