Drobečková navigace

Úvodní stránka > Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Komu je sběrný dvůr odpadů určen

Občanům a majitelům rekreačních objektů v Dolním Bukovsku a obcí Horní Bukovsko, Bzí, Popovice, Hvozdno, Radonice, Pelejovice a Sedlíkovice, kteří mají zaplacen poplatek za odpady. Tito občané mohou odpady na sběrném dvoře ukládat zdarma.

Obsluha sběrného dvora může požadovat předložení občanského průkazu. Obsluha sběrného dvora má povinnost zapsat každého občana, který předává tříděný odpad k dalšímu zpracování  do provozní knihy sběrného dvora kde uvede jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a druhy předaného odpadu.

Dovážený odpad musí již být při přejímce roztříděn dle druhů, z kapacitních důvodů nelze odpad třídit při předávce odpadu.

 

Provozní doba sběrného dvora  

1.4. - 31.10.   každou středu od 13:00 - 19:00

                      každou sobotu od 09:00 - 11:00

1.11. - 31.3.   každou středu od 13:00 - 17:00

                      každou sobotu od 09:00 - 11:00

 

odpovědná osoba - MALECHA Petr, tel.: 601 349 768, e-mail: malecha@dolnibukovsko.cz

odpadový hospodář - Peroutka Pavel

 

Co na sběrném dvoře uložit

sklo - lahve od nápojů, střep tabulového skla, nádoby od zavařenin, přesnídávek a jiných poptravin,sklenice,vázy,dózy a jiné sklo. Nepatří sem autosklo,drátosklo,zrcadla.

papír - noviny,časopisy,knihy,brožury,kancelářský papír,lepenka, karton, reklamní letáky.Nepatří sem znečištěný papír, použité pleny a hygienické potřeby POZOR!! Kartonové krabice musí být rozloženy, rozebrány (z důvodu max. využití kontejneru)

plasty  - PET lahve,vymyté kelímky od jogurtů, obaly od kosmetických a drogistických výrobků,plastové hračky, plastový nábytek, plastové nádoby (ne znečištěné chemikáliema), plastové výrobky

textil - starý oděv, záclony, boty, POZOR!! Textil nesmí být mokrý a znečištěn

objemný odpad - starý nábytek, kuchyňské linky, koberce, podlahové krytiny, matrace, dveře, umyvadla, WC mísy, kočárkykárky, staré lyže, kola, pneumatiky. POZOR! nábytek musí být rozebrán nebo rozbit na jednotlivé desky. (z důvodu max. využití kontejnerů)

kov - šrot a barevné kovy, staré hrnce, plechovky atd.

nebezpečný odpad - znečištěné kovové a plastové obaly od barev, ředidel a chemikálií, motorové oleje, olejové filtry, autobaterie, lepidla...

elektroodpad - všechny druhy elektrických a elektronických zařízení používaných v domácnosti jako jsou: ledničky, pračky, sporáky, televize, monitory, rádia, CD přehrávače, videorekordéry, fotoaparáty, počítače, klávesnice, tiskárny, kopírky, telefony, mobily, hodiny, elektrické hračky, elektrické nářadí, fritézy, fény, vysavače, žehličky, kuchyňské přístroje, váhy a další.

stavební odpad - stavební suť s obsahem cihel, betonu, malty, tašek a kamenů se ukládá na skládku pod cihelnou (směr Dolní Bukovsko-Pelejovice), skládka je uzamčená a klíč je propůjčen proti podpisu na podatelně Úřadu Městyse Dolní Bukovsko. POZOR!!! JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO DOVÁŽET STAVEBNÍ ODPADY S OBSAHEM AZBESTU (např. ETERNIT, azbestocementové trubky a desky). Odvoz tohoto odpadu si musí zajistit každý sám na vlastní náklady oprávněnou firmou.(např. skládka Lišov)

 

 

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.dolnibukovsko.cz

Registrujte se zde

www.kraj-jihocesky.cz

www.ochranaobyvatel.cz

Vyhledat v textu

17. 10. Hedvika

Zítra: Lukáš

Oranžový rok 2018 v městysu D. Bukovsko

Výlov rybníka Strhaná hráz - akce se koná v sobotu 27. 10. 2018 v Dolním Bukovsku. Plakát viz aktuality.

www.cez.cz

 Logo_FB.jpg

 Nadace ČEZ  

logo.jpg

Městys Dolní Bukovsko děkuje Nadaci ČEZ - www.nadacecez.cz, která přispěla částkou 400 tis. Kč na projekt „Výstavba dětského hřiště Sokol“ v rámci Grantového řízení Oranžové hřiště. V celkové částce 493 249 Kč s DPH jsme vybudovali hřiště na ploše 600 m s 9 herními prvky, které jsou určené pro děti ve věku od 2 do 12 let. Hřiště bude sloužit nejen dětem z MŠ a ZŠ, ale bude přístupné široké veřejnosti.

Hřiště Sokol

Městys Dolní Bukovsko děkuje Nadaci ČEZ - www.nadacecez.cz, která přispěla částkou 60 tis. Kč na projekt „Digitální zvuk pro Kino D. Bukovsko“ v rámci Grantového řízení Podpora regionů. Zhotovením zvuku 7 + 1 v celkové částce 132 tis. Kč s DPH jsme nejen zkvalitnili ozvučení na filmová představení, ale nové ozvučení celého sálu lze využívat pro jakoukoli akci.

 

 Ubytování v soukromí

Paní Jana Nespalová nabízí ubytování v soukromí v Dolním Bukovsko. Adresa V Hliníku 4, 373 65 Dolní Bukovsko, mobil: 602 473 588,725 075 229, nespalova.jana@seznam.cz

www.ubytovanidolnibukovsko.cz

 Salon Jitka

Týnská 212, Dolní Bukovsko

Nabízí: uvolnění, srovnání, relaxaci, masáže. Dornova metoda plus - pomoc při bolestech zad a kloubů. Kontakt: Jitka Zajícová tel.: 607 244 567, e-mail: netresky@seznam.cz   

Monika Zajícová tel.: 722 088 090, e-mail: moni-li@seznam.cz

INTERNETOVÉ STRÁNKY

Vlastní internetové stránky mají:

TJ Dolní Bukovsko

www.dolnibukovsko.cz/fotbal

Mateřská škola a Základní škola Dolní Bukovsko

Dolnibukovsko/zakladniskola

Myslivecké sdružení ROZKVĚT

Dolni Bukovsko myslivecké sdružení

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Bukovsko

http://www.dolnibukovsko.cz/sdhdolnibukovsko

Obecní knihovna Dolní Bukovsko

http://www.knihovnadolnibukovsko.estranky.cz

BABY BURZA

bezplatné zveřejňování inzerátů na oblečení pro děti a hračky

http://www.babyburza.cz

Návštěvnost stránek

246203