Drobečková navigace

Úvodní stránka > Spolky a kluby > Myslivecké sdružení

Myslivecké sdružení

Pokud se přihodí nehoda se zvěří, je možné ji oznámit na telefonní číslo +420 777 099 572, pan Ing. Jan Němec či na telefonní číslo +420 731 475 698, pan Bohuslav Chyna.

Více informací najdete na internetových stránkách Mysliveckého sdružení D.Bukovsko: www.dolnibukovsko.cz/mysliveckesdruzeni

„Myslivost je na mezinárodní úrovni prosazovaná jako jedna z forem ochrany přírody, která trvale udržitelným hospodařením s populacemi volně žijící zvěře, přispívá k ochraně a zachování přírodní biodiverzity“.  (Hromas 2005)   

 

Historie myslivosti v Dolním Bukovsku se začala psát 1. ledna 1948, kdy se uskutečnila zakládající schůze spolku Lidová myslivost honitba Dolní Bukovsko. Výměra honitby byla 1071 ha. 1. ledna 1951 se honitba Dolní Bukovsko sloučila s honitbou Popovice. 29. ledna 1961 se přidaly i honitby Pelejovice a Sedlíkovice. Tím vznikla Lidová myslivecká společnost Dolní Bukovsko.

23. ledna 1961 se uskutečnila ustavující schůze Mysliveckého sdružení „Rozkvět“ Dolní Bukovsko. Sdružení hospodařilo na 1929 ha honební plochy. V roce 1983 se Myslivecké sdružení „Rozkvět“ Dolní Bukovsko sloučilo s honitbou Horní Bukovsko, která se odloučila od Mysliveckého sdružení Bečice. V roce 1993 bylo založeno Honební společenstvo Dolní Bukovsko, Horní Bukovsko, Sedlíkovice, Pelejovice, Hvozdno, Popovice a Bzí jako vlastník společenstevní honitby. Honitbu pronajalo na myslivecké období 10 let Mysliveckému sdružení „Rozkvět“ Dolní Bukovsko. Od roku 1993 naše sdružení hospodaří na 2820 ha honební plochy. 

1. dubna 2003 byla honitba Dolní Bukovsko na základě nového zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. a přechodu agend státní správy myslivosti na obce s rozšířenou působností, znovu pronajata Honebním společenstvem Dolní Bukovsko, Horní Bukovsko, Sedlíkovice, Pelejovice, Hvozdno, Popovice a Bzí Mysliveckému sdružení „Rozkvět“ Dolní Bukovsko na další desetileté myslivecké období.

Z historie známe i jména všech předsedů mysliveckých společností v Dolním Bukovsku.

1948 – 1951       p. Adolf Fix

1951 – 1965       p. Jan Pravda

1966                   p. Jakub Kopeček

1967 – 1972       p. Jan Šťastný

1973 – 1974       p. Václav Landa

1975 – 1998       p. Jaroslav Kubát

1998 – 2004       p. Pavel Trnka

2004 – doposud Ing. Jan Němec

Známe i jména všech mysliveckých hospodářů mysliveckých společností v Dolním Bukovsku.

1948 – 1951      p. Adolf Fix

1952 – 1954      p. František Nováček

1955 – 1962      p. Jaroslav Suchan

1963 – 1974      p. František Nováček

1975 – 1990      p. Václav Landa

1991 – 1993      p. Jaroslav Jirků

1993 – 1994      p. Zdeněk Hajný

1994 – 1999      p. František Šubrt

1999 – doposud p. Bohuslav Chyna 

Výměra naší honitby je v současné době 2820 ha. Z toho je 28,67 ha vodní plochy, 2393,75 ha orné půdy a 397,58 ha lesní půdy.

Normované druhy zvěře v honitbě jsou srnčí zvěř, zaječí a bažantí zvěř. Dále je zastoupena z drobné zvěře koroptev. V našich podmínkách se vyskytuje i černá zvěř hlavně při migraci za potravou.V současné době lovíme pouze  zvěř srnčí a černou. U zajíců a bažantů se snažíme zlepšováním úživnosti a krytových podmínek přispět k zvýšení jejich stavů.  S tím samozřejmě souvisí i lov zvířat škodících myslivosti. nástup před honem

 

Sdružení má 48 členů. Hlavní náplní naší činnosti je celoroční péče o zvěř, její chov a ochrana. Dále zlepšování životních podmínek zvěře zakládáním zvěřích políček, výsadbou stromků a remízků. Monitorujeme zdravotní stav zvěře a zajišťujeme veterinární vyšetření. Tím významně pomáháme v prevenci proti vzniku a šíření nemocí přenosných na člověka.                                   zásyp pro bažanty, koroptve a zpěvné ptactvo

       

 Důraz klademe na dodržování mysliveckých tradic. Věnujeme se i kulturní činnosti každoročním pořádáním mysliveckého plesu.

Tombola na 34.mysliveckém plese, který se konal 25.12.2006

 

U lovu srnčí zvěře je uplatňován průběrný odlov, který je zaměřen na zlepšování zdravotního stavu a chovné hodnoty.

Při výkonu práva myslivosti využíváme lovecky upotřebitelných psů velkých i malých plemen. Naši členové mají  chovné stanice plemen německý krátkosrstý ohař a hladkosrstý foxteriér.

německý krátkosrstý ohař při aportu

 

Velmi důležitou činností je práce s mládeží. Kroužek mladých přátel myslivosti, který vede naše členka pracuje při místní základní škole. Členové kroužku se pravidelně zúčastňují soutěže o Zlatou srnčí trofej, kde dosahují výborných výsledků a velmi dobře reprezentují naše sdružení a základní školu. V okresním kole tradičně obsazují medailová místa. Několikrát se úspěšně zúčastnili i národního kola této soutěže.

Současné vedení mysliveckého sdružení:

Předseda:                      Ing. Jan Němec

Místopředseda:             Jaroslav Jirků

Myslivecký hospodář:  Bohuslav Chyna

Jednatel:                      Miroslav Rangl

Finanční hospodář:    František Váňa

 E-mail: msdbukovsko@email.cz

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.dolnibukovsko.cz

Registrujte se zde

www.kraj-jihocesky.cz

www.ochranaobyvatel.cz

Vyhledat v textu

23. 1. Zdeněk

Zítra: Milena

Oranžový rok 2017 v městysu D. Bukovsko

Podrobnosti - Kultura - Oranžový rok.

www.cez.cz

 Logo_FB.jpg

 Nadace ČEZ  

logo.jpg

Městys Dolní Bukovsko děkuje Nadaci ČEZ - www.nadacecez.cz, která přispěla částkou 60 tis. Kč na projekt „Digitální zvuk pro Kino D. Bukovsko“ v rámci Grantového řízení Podpora regionů. Zhotovením zvuku 7 + 1 v celkové částce 132 tis. Kč s DPH jsme nejen zkvalitnili ozvučení na filmová představení, ale nové ozvučení celého sálu lze využívat pro jakoukoli akci.

Městys Dolní Bukovsko děkuje Nadaci ČEZ, která přispěla částkou 80 tis. Kč na projekt  "Rekonstrukce a doplnění dětských hřišť Dolní Bukovsko". Celková částka za tento záměr činila 333742,- Kč s DPH. Konkrétně se jednalo o doplnění a výměnu herních prvků.

 Ubytování v soukromí

Paní Jana Nespalová nabízí ubytování v soukromí v Dolním Bukovsko. Adresa V Hliníku 4, 373 65 Dolní Bukovsko, mobil: 602 473 588,725 075 229, nespalova.jana@seznam.cz

www.ubytovanidolnibukovsko.cz

 Salon Jitka

Týnská 212, Dolní Bukovsko

Nabízí: uvolnění, srovnání, relaxaci, masáže. Dornova metoda plus - pomoc při bolestech zad a kloubů. Kontakt: Jitka Zajícová tel.: 607 244 567, e-mail: netresky@seznam.cz   

Monika Zajícová tel.: 722 088 090, e-mail: moni-li@seznam.cz

INTERNETOVÉ STRÁNKY

Vlastní internetové stránky mají:

TJ Dolní Bukovsko

www.dolnibukovsko.cz/fotbal

Mateřská škola a Základní škola Dolní Bukovsko

Dolnibukovsko/zakladniskola

Myslivecké sdružení ROZKVĚT

Dolni Bukovsko myslivecké sdružení

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Bukovsko

http://www.dolnibukovsko.cz/sdhdolnibukovsko

Obecní knihovna Dolní Bukovsko

http://www.knihovnadolnibukovsko.estranky.cz

BABY BURZA

bezplatné zveřejňování inzerátů na oblečení pro děti a hračky

http://www.babyburza.cz

Návštěvnost stránek

218411