Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace z úřadu > Sazby daně nemovitostí platné k 1.1.2010

Sazby daně nemovitostí platné k 1.1.2010

VYHLÁŠKA FÚ od 27.5.2010 do 28.6.2010

Změny sazeb daně z nemovitostí od 1.1.2010

Zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, se s účinností od 1.1.2010 mění také ustanovení § 6 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), jimiž jsou upraveny sazby daně z nemovitostí.

SAZBY DANĚ Z NEMOVITOSTÍ PLATNÉ K 1. LEDNU 2010

1. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí:

 

 

 

A - orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad

0,75%

B - trvalý travní porost

0,25%

C - hospodářský les

0,25%

D - rybník s intenzívním a průmyslovým chovem ryb

0,25%

 

 

2. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí:

 

 

 

E - zastavěná plocha a nádvoří

0,20 Kč/m2

F - stavební pozemek

2,00 Kč/m2

G - ostatní plocha

0,20 Kč/m2

 

 

3. Základní sazby daně ze staveb podle § 11 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí:

 

 

 

Stavby:

 

 

 

H - obytný dům

2 Kč/m2

I - ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu

2 Kč/m2

J - stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci

6 Kč/m2

K - stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci

2 Kč/m2

L - garáž vystavěná odděleně od obytného domu

8 Kč/m2

M – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství

2 Kč/m2

N – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba

10 Kč/m2

O – ostatní podnikatelská činnost

10 Kč/m2

P - ostatní stavba

6 Kč/m2

 

 

Jednotky:

 

 

 

R – byt

2 Kč/m2

 

 

Samostatný nebytový prostor:

 

 

 

S - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství

2 Kč/m2

T - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba

10 Kč/m2

U - ostatní podnikatelská činnost

10 Kč/m2

V - samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž

8 Kč/m2

Z - ostatní samostatný nebytový prostor

2 Kč/m2

Podle ustanovení § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze

  1. ke změně sazeb daně,
  2. ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím podle § 5 odst. 1,
  3. ke stanovení nebo ke změně koeficientu podle § 6 odst. 4, § 11 odst. 3 a 4 nebo podle § 12, anebo
  4. k zániku osvobození od daně, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou podle § 4 odst. 1 písm. v) nebo uplynutím zákonem stanovené lhůty a předmět daně není ani částečně osvobozen od daně z jiného důvodu,

poplatník není povinen podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání ani sdělit tyto změny. Daň se vyměří ve výši poslední známé daně upravené o změny podle písmen a) až d) a výsledek vyměření se poplatníkovi oznámí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.dolnibukovsko.cz

Registrujte se zde

www.kraj-jihocesky.cz

www.ochranaobyvatel.cz

Vyhledat v textu

18. 10. Lukáš

Zítra: Michaela

Oranžový rok 2018 v městysu D. Bukovsko

Výlov rybníka Strhaná hráz - akce se koná v sobotu 27. 10. 2018 v Dolním Bukovsku. Plakát viz aktuality.

www.cez.cz

 Logo_FB.jpg

 Nadace ČEZ  

logo.jpg

Městys Dolní Bukovsko děkuje Nadaci ČEZ - www.nadacecez.cz, která přispěla částkou 400 tis. Kč na projekt „Výstavba dětského hřiště Sokol“ v rámci Grantového řízení Oranžové hřiště. V celkové částce 493 249 Kč s DPH jsme vybudovali hřiště na ploše 600 m s 9 herními prvky, které jsou určené pro děti ve věku od 2 do 12 let. Hřiště bude sloužit nejen dětem z MŠ a ZŠ, ale bude přístupné široké veřejnosti.

Hřiště Sokol

Městys Dolní Bukovsko děkuje Nadaci ČEZ - www.nadacecez.cz, která přispěla částkou 60 tis. Kč na projekt „Digitální zvuk pro Kino D. Bukovsko“ v rámci Grantového řízení Podpora regionů. Zhotovením zvuku 7 + 1 v celkové částce 132 tis. Kč s DPH jsme nejen zkvalitnili ozvučení na filmová představení, ale nové ozvučení celého sálu lze využívat pro jakoukoli akci.

 

 Ubytování v soukromí

Paní Jana Nespalová nabízí ubytování v soukromí v Dolním Bukovsko. Adresa V Hliníku 4, 373 65 Dolní Bukovsko, mobil: 602 473 588,725 075 229, nespalova.jana@seznam.cz

www.ubytovanidolnibukovsko.cz

 Salon Jitka

Týnská 212, Dolní Bukovsko

Nabízí: uvolnění, srovnání, relaxaci, masáže. Dornova metoda plus - pomoc při bolestech zad a kloubů. Kontakt: Jitka Zajícová tel.: 607 244 567, e-mail: netresky@seznam.cz   

Monika Zajícová tel.: 722 088 090, e-mail: moni-li@seznam.cz

INTERNETOVÉ STRÁNKY

Vlastní internetové stránky mají:

TJ Dolní Bukovsko

www.dolnibukovsko.cz/fotbal

Mateřská škola a Základní škola Dolní Bukovsko

Dolnibukovsko/zakladniskola

Myslivecké sdružení ROZKVĚT

Dolni Bukovsko myslivecké sdružení

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Bukovsko

http://www.dolnibukovsko.cz/sdhdolnibukovsko

Obecní knihovna Dolní Bukovsko

http://www.knihovnadolnibukovsko.estranky.cz

BABY BURZA

bezplatné zveřejňování inzerátů na oblečení pro děti a hračky

http://www.babyburza.cz

Návštěvnost stránek

246276