Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace z úřadu > Sazby daně nemovitostí platné k 1.1.2010

Sazby daně nemovitostí platné k 1.1.2010

VYHLÁŠKA FÚ od 27.5.2010 do 28.6.2010

Změny sazeb daně z nemovitostí od 1.1.2010

Zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, se s účinností od 1.1.2010 mění také ustanovení § 6 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), jimiž jsou upraveny sazby daně z nemovitostí.

SAZBY DANĚ Z NEMOVITOSTÍ PLATNÉ K 1. LEDNU 2010

1. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí:

 

 

 

A - orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad

0,75%

B - trvalý travní porost

0,25%

C - hospodářský les

0,25%

D - rybník s intenzívním a průmyslovým chovem ryb

0,25%

 

 

2. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí:

 

 

 

E - zastavěná plocha a nádvoří

0,20 Kč/m2

F - stavební pozemek

2,00 Kč/m2

G - ostatní plocha

0,20 Kč/m2

 

 

3. Základní sazby daně ze staveb podle § 11 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí:

 

 

 

Stavby:

 

 

 

H - obytný dům

2 Kč/m2

I - ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu

2 Kč/m2

J - stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci

6 Kč/m2

K - stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci

2 Kč/m2

L - garáž vystavěná odděleně od obytného domu

8 Kč/m2

M – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství

2 Kč/m2

N – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba

10 Kč/m2

O – ostatní podnikatelská činnost

10 Kč/m2

P - ostatní stavba

6 Kč/m2

 

 

Jednotky:

 

 

 

R – byt

2 Kč/m2

 

 

Samostatný nebytový prostor:

 

 

 

S - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství

2 Kč/m2

T - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba

10 Kč/m2

U - ostatní podnikatelská činnost

10 Kč/m2

V - samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž

8 Kč/m2

Z - ostatní samostatný nebytový prostor

2 Kč/m2

Podle ustanovení § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze

  1. ke změně sazeb daně,
  2. ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím podle § 5 odst. 1,
  3. ke stanovení nebo ke změně koeficientu podle § 6 odst. 4, § 11 odst. 3 a 4 nebo podle § 12, anebo
  4. k zániku osvobození od daně, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou podle § 4 odst. 1 písm. v) nebo uplynutím zákonem stanovené lhůty a předmět daně není ani částečně osvobozen od daně z jiného důvodu,

poplatník není povinen podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání ani sdělit tyto změny. Daň se vyměří ve výši poslední známé daně upravené o změny podle písmen a) až d) a výsledek vyměření se poplatníkovi oznámí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.dolnibukovsko.cz

Registrujte se zde

www.kraj-jihocesky.cz

www.ochranaobyvatel.cz

Vyhledat v textu

23. 4. Vojtěch

Zítra: Jiří

Oranžový rok 2018 v městysu D. Bukovsko

Setkání heligonkářů se koná v neděli 11. 3. 2018 od 14 hod. v Kulturním domě v D. Bukovsku. Plakát viz aktuality.

www.cez.cz

 Logo_FB.jpg

 Nadace ČEZ  

logo.jpg

Městys Dolní Bukovsko děkuje Nadaci ČEZ - www.nadacecez.cz, která přispěla částkou 60 tis. Kč na projekt „Digitální zvuk pro Kino D. Bukovsko“ v rámci Grantového řízení Podpora regionů. Zhotovením zvuku 7 + 1 v celkové částce 132 tis. Kč s DPH jsme nejen zkvalitnili ozvučení na filmová představení, ale nové ozvučení celého sálu lze využívat pro jakoukoli akci.

Městys Dolní Bukovsko děkuje Nadaci ČEZ, která přispěla částkou 80 tis. Kč na projekt  "Rekonstrukce a doplnění dětských hřišť Dolní Bukovsko". Celková částka za tento záměr činila 333742,- Kč s DPH. Konkrétně se jednalo o doplnění a výměnu herních prvků.

 Ubytování v soukromí

Paní Jana Nespalová nabízí ubytování v soukromí v Dolním Bukovsko. Adresa V Hliníku 4, 373 65 Dolní Bukovsko, mobil: 602 473 588,725 075 229, nespalova.jana@seznam.cz

www.ubytovanidolnibukovsko.cz

 Salon Jitka

Týnská 212, Dolní Bukovsko

Nabízí: uvolnění, srovnání, relaxaci, masáže. Dornova metoda plus - pomoc při bolestech zad a kloubů. Kontakt: Jitka Zajícová tel.: 607 244 567, e-mail: netresky@seznam.cz   

Monika Zajícová tel.: 722 088 090, e-mail: moni-li@seznam.cz

INTERNETOVÉ STRÁNKY

Vlastní internetové stránky mají:

TJ Dolní Bukovsko

www.dolnibukovsko.cz/fotbal

Mateřská škola a Základní škola Dolní Bukovsko

Dolnibukovsko/zakladniskola

Myslivecké sdružení ROZKVĚT

Dolni Bukovsko myslivecké sdružení

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Bukovsko

http://www.dolnibukovsko.cz/sdhdolnibukovsko

Obecní knihovna Dolní Bukovsko

http://www.knihovnadolnibukovsko.estranky.cz

BABY BURZA

bezplatné zveřejňování inzerátů na oblečení pro děti a hračky

http://www.babyburza.cz

Návštěvnost stránek

228062